Open Chat.
1
Close chat
Hej! Tak for at bes?ge os. Tryk venligst p? Start knappen for at chatte :)

Start

8 online

Artikler

Kvindens påklædning

Download | PDF Version | 22 Kb

kategori: Fiqh

antal hits: 32522

Den muslimske kvindes påklædning hersker der stadig stor forvrængning og uvidenhed omkring. Orientalister og andre islamfjendske mennesker påstår på en forvrængende måde at hidjab ikke står nævnt i Quranen og at det ikke er en forpligtelse. Allah (swt) siger i meningsoversættelsen af et Quran-vers som ... Læs Artiklen

Betydningen af la ilaha ill Allah

Download | PDF Version | 64 Kb

kategori: Aqeedah

antal hits: 29373

Der hersker en udbredt misforståelse omkring trosbekendelsens første led idet mange tror at sætningen la ilaha ill Allah kun betyder – der eksisterer ingen anden gud end Allah. Dette er forkert idet sætningen indeholder så meget mere der er vigtigt at forstå. Uden bevidnelsen på ... Læs Artiklen

Målet med da'wah

Download | PDF Version | 78 Kb

kategori: Dawah

antal hits: 20441

Målet og metoden af Muhammads (saaws) Da'wah i Makkah vedbliver at være årsag for megen spekulation og forvirring blandt nogle muslimer. Mange individer grupper og bevægelser påstår at følge metoden som Profeten (saaws) beskrev gennem udbringelsen af Da'wah men når de spørges om detaljer forbliver ... Læs Artiklen

Aqeedah

Download | PDF Version | 62 Kb

kategori: Aqeedah

antal hits: 19642

Muslimerne er forpligtet til at have en absolut overbevisning hvad angår deres trosbekendelse uden at bære den mindste tvivl omkring denne. Faktisk er mennesket blevet vejledt til at observere sine omgivelser (miljø) og naturen af sin egen eksistens for at konkludere at disse må være ... Læs Artiklen

Behovet for sendebud

Download | PDF Version | 76 Kb

kategori: Aqeedah

antal hits: 19905

En af de fundamentale ideer i den islamiske aqeedah er Muhammad (saaws) som er Allahs sendebud. Alle muslimer tror på denne ide men der er mange muslimer som fejler i forståelsen af ideen som er en forudsætning for at tro på Muhammad (saaws) nemlig ideen ... Læs Artiklen

Kaldet til Islam

Download | PDF Version | 66 Kb

kategori: Dawah

antal hits: 22899

Allah (swt) vidste at dette ikke var metoden og fremgangsmåden. Han vidste at nøjagtige sociale berettigelser udelukkende opnås ved at alle affærer i samfundet bliver underlagt til Skaberens lovgivning og at samfundet som en helhed er villig til at acceptere de retfærdige opdelinger af rigdomme ... Læs Artiklen

Quranens bevis

Download | PDF Version | 165 Kb

kategori: Aqeedah

antal hits: 22160

Da profeten (saaws) som det første kaldte araberne i Makkah (også stavet Mekka by i Saudi Arabien) til at bevidne at han (saaws) var Guds sidste sendebud præsenterede han (saaws) et krystalklart bevis for dem. Araberne på profetens (saaws) tid besad en enestående og fortræffelig ... Læs Artiklen

Quranen - Miraklet

Download | PDF Version | 66 Kb

kategori: Aqeedah

antal hits: 22849

Et mirakel er når en person kommer med noget eller gør noget som ophæver naturlovene fordi naturlovene kun kan ophæves af Skaberen og ikke mennesker. Mennesket lever i en sfære af love og regler som er pålagte. Disse love og regler er permanente og ændrer ... Læs Artiklen

Skaberens eksistens

Download | PDF Version | 59 Kb

kategori: Aqeedah

antal hits: 27842

Når vi betragter universet er det tydeligt at alt i universet er begrænset og har behov. Begrænset i mængde og størrelse og med forskellige behov. Når som helst vi finder noget i universet der har behov så betyder det at den enkelte ting ikke er ... Læs Artiklen

Menneskets natur

Download | PDF Version | 126 Kb

kategori: Aqeedah

antal hits: 25952

Menneskets natur er det der er fælles for alle mennesker på ethvert sted og til enhver tid. Måden hvorpå mennesket tænker og menneskets behov er fælles for alle mennesker såfremt mennesket er sundt og rask. Læs Artiklen

Top 5 artikler

Den Islamiske Børneopdragelse

kategori: Diverse

antal hits: 32977

Kvindens påklædning

kategori: Fiqh

antal hits: 32522

Betydningen af la ilaha ill Allah

kategori: Aqeedah

antal hits: 29373

Nyeste artikler

Du’as Vigtighed

kategori: Fiqh

antal hits: 18326

Al-Hakam (Lovgiveren)

kategori: Usul ul-Fiqh

antal hits: 18012