Open Chat.
1
Close chat
Hej! Tak for at bes?ge os. Tryk venligst p? Start knappen for at chatte :)

Start

5 online

Artikler

Demokratiske muslimers argument #4: Idéen om statsborgerskab og integration i samfundet

Download | PDF Version | 102 Kb

kategori: Fiqh

antal hits: 19796

Fortalerne for denne metode påstår at konceptet om statsborgerskab en borgers pligter international lov og diplomatiske relationer ikke eksisterede i den form som de gør i dag. I gamle tider var militærmagtens sprog det højeste. Et lands grænser var kun etableret fordi militæret fandt det ... Læs Artiklen

Demokratiske muslimers argument #3: Påstanden om at Islam ændrer sig fra tid til sted og Imam Shafi’s ændring af metode

Download | PDF Version | 90 Kb

kategori: Fiqh

antal hits: 19877

Imam Shafi’i (ra) diskuterede i Egypten med nogle lærde der kunne overbevise ham om autenticiteten af flere ahadith herunder beretningskæderne og beretningsmænd som han før mente var uautentiske eller svage beretninger. Disse lærde argumenterede for en række principper som han tog imod grundet de stærke ... Læs Artiklen

Demokratiske muslimers argument #2: Shariahs mål (maqasid), er opnåelsen af gavn

Download | PDF Version | 115 Kb

kategori: Fiqh

antal hits: 19725

At definere gavnen eller det onde er en ret som udelukkende tilhører Allah alverdens Herre. Hvad end Shari’ah har anmodet om er en gavn og en interesse. Og hvad end Shari’ah har forbudt er en ondskab. Dette er essensen i vores iman på at Allah ... Læs Artiklen

Demokratiske muslimers argument #1: Yusufs (as) deltagelse i et kufr-styre

Download | PDF Version | 130 Kb

kategori: Fiqh

antal hits: 27068

Ved en opsummering af Yusufs (as) historie findes ingen plausibel holdning om end det er at han (as) deltog i systemet som administrator og ikke som en regent; eller at han overtog hele styret; eller at den Shari’ah han bragte ikke er gyldig i dag; eller endda at ... Læs Artiklen

Døden finder udelukkende sted når Ajal ender

Download | PDF Version | 79 Kb

kategori: Aqeedah

antal hits: 20097

Mange mennesker tror at selvom døden er den samme er årsagerne til døden mange. Så døden kunne være på grund af en skadelig sygdom såsom pesten. Det kunne også være på grund af knivstik skudsår brandsår halshugning hjerteanfald eller andet. I deres øjne er de ... Læs Artiklen

Forståelsen af Quranens Udfordring

Download | PDF Version | 138 Kb

kategori: Aqeedah

antal hits: 24351

Miraklet Profeten (saw) bragte var Quranen og dens uforlignelighed dvs. at den hverken kan overgås eller efterlignes om end grammatisk lingvistisk æstetisk eller i sin komposition. Af alle tekster i hele verden er det kun Quranen som hævder at være i sin oprindelige form. Allah ... Læs Artiklen

Den islamiske aqidah er både åndelig og politisk

Download | PDF Version | 239 Kb

kategori: Aqeedah

antal hits: 21055

Den islamiske Shari’ah indeholder love som kan kategoriseres i tre områder. Det første er de love som styrer forholdet imellem individet og hans Skaber Allah  såsom bønnen fasten og Hajj. Det andet er dem som vedrører individet selv såsom påklædning føde og drikke osv. Og det ... Læs Artiklen

Al-Qada Wal-Qadar

Download | PDF Version | 356 Kb

kategori: Aqeedah

antal hits: 22767

De handlinger som hører ind under sfæren der dominerer os har vi hverken noget valg i eller i deres eksistens. De kan inddeles i to typer: den første er dem som er pålagt af universets love. Den anden er de handlinger som ikke er direkte forbundet til ... Læs Artiklen

At søge sin rizq

Download | PDF Version | 118 Kb

kategori: Aqeedah

antal hits: 20312

Islam lærer os at man skal drage ud og søge sin Rizq og dette er en nobel handling hos Allah (swt). De fleste af os har flere ansvar om end det vedrører vores forældre børn eller begge dele. For der er altid regninger som skal ... Læs Artiklen

Ummar bin al-Khattab - Et sandt eksempel på radikal ændring

Download | PDF Version | 117 Kb

kategori: Islamisk Personlighed

antal hits: 21517

Det blev berettet at da ’Umar (ra) omfavnede Islam så råbte muslimerne ’Allahu Akbar’ så højt at det kunne høres i Makkahs dale. ’Umar (ra) sagde engang om sin omfavnelse af Islam ”Jeg ønskede ikke at se en mand slå og blive slået uden at ... Læs Artiklen

Top 5 artikler

Den Islamiske Børneopdragelse

kategori: Diverse

antal hits: 32977

Kvindens påklædning

kategori: Fiqh

antal hits: 32522

Betydningen af la ilaha ill Allah

kategori: Aqeedah

antal hits: 29373

Nyeste artikler

Du’as Vigtighed

kategori: Fiqh

antal hits: 18326

Al-Hakam (Lovgiveren)

kategori: Usul ul-Fiqh

antal hits: 18012