Seneste nyt

Den amerikanske kampagne for tilintetgørelsen af Islam

USA bygger sin kampagne mod den islamiske verden på adskillige grundpiller. Den første er USA’s internationale vægt og indflydelse i den islamiske verden, især efter den anden Golf-krig, og hvad denne
resulterede i af grundfæstelse af USA’s indflydelse i hele det islamiske område. Med USA’s vægt og indflydelse blev de nuværende stater i den islamiske verden mere modtagelige for det amerikanske pres og for
USA’s planer, som tilsigter at tilintetgøre Islam ved at få muslimerne til at adoptere kapitalismen.

Den amerikanske kampagne for tilintetgørelsen af Islam
Size: 283 Kb

Se også

Muslimernes rolle i vesten

Hvad er vores rolle som muslimer, der lever i Vesten? Hvad er formålet med vores …