Seneste nyt

Månedlige arkiver

Islam og nationalisme

Islam er kommet som et universelt gældende budskab. Den skelner ikke imellem araberen og ikkearaberen, men kun når det handler om at have Taqwa (dvs. frygte Allah (swt)). Således fremmer Islam en ophævelse af enhver form for nationalisme. Udtalelser fra Allahs Sendebud (saw) adskiller alle forbindelser på basis af afstamning …

Læs mere

Sufisme og ummahs oprejsning

Inden vi diskuterer Sufisme, vil vi gerne klargøre følgende: Sufisme, som Tabi’een (generationen efter Sahabah (ra)) forstod den, har intet at gøre med de sufistiske bevægelser, der hærgede muslimerne gennem den islamiske historie. Ej heller de nuværende sufistiske bevægelser, der hærger muslimerne i dag, da disse kun har til formål …

Læs mere

Varede Khilafah kun i 30 år?

Spørgsmål: Behovet for Khilafah er blevet grundfæstet solidt, og mange muslimer kalder nu til den. Men nogle folk påstår at Khilafah kun varede i 30 år, og at Khilafah derefter holdt op med at eksistere. Har denne forståelse et islamisk argument? Og er det en gyldig begrundelse for ikke at …

Læs mere

Islam og åndelighed

Oprindelsen til brugen af ordet ”Ånd” findes i diskussioner, der fandt sted mellem folk, som troede på Guds eksistens og ofte brugte ord som ”Ånd” og ”Åndelighed” til at udtrykke effekten af en Skaber. Et af de mest misforståede områder i Islam blandt Ummah, er dette emne om åndelighed, hvor …

Læs mere

Hadharah (kultur) og madaniyya (civilisatoriske midler)

Der findes en forskel på kultur (Hadharah), og de materielle aspekter af kulturen (Madaniyya). Hadharah er samlingen af opfattelser om livet, hvorimod Madaniyya vil sige de materielle former for sanselige genstande (SMS, Internet, motorcykel og lignende), som bliver anvendt i dagligdagen. Hadharah baseres på en særskilt verdensanskuelse (‘Aqidah), og er …

Læs mere

Demokratiske muslimers argument #4: Idéen om statsborgerskab og integration i samfundet

Uddrag fra Minoriteternes FiqhFortalerne for denne metode påstår, at konceptet om statsborgerskab, en borgers pligter, international lov og diplomatiske relationer ikke eksisterede i den form, som de gør i dag. I gamle tider var militærmagtens sprog det højeste. Et lands grænser var kun etableret, fordi militæret fandt det besværligt at bevæge sig videre frem. …

Læs mere

Døden finder udelukkende sted når Ajal ender

Mange mennesker tror, at selvom døden er den samme, er årsagerne til døden mange. Så døden kunne være på grund af en skadelig sygdom, såsom pesten. Det kunne også være på grund af knivstik, skudsår, brandsår, halshugning, hjerteanfald eller andet. I deres øjne er de allesammen direkte årsager, som fører …

Læs mere