Seneste nyt

Kampen imod Islam

Hvem er fundamentalist/ekstremist?

Fundamentalisterne er et hyppigt brugt begreb i medierne i dag og er tit blevet taget op i en islamisk sammenhæng. Medierne har tit fokuseret på islamisk fundamentalisme som en retning, der er fuldstændig identisk og på linie med fanatisme, ekstremisme og terrorisme. En terror som rammer de vestligsindede intellektuelle, de …

Læs mere

Forvrængning af jihad

Profeten (saaws) sagde: “Islams knuder vil blive løst én efter én, indtil de alle er løst. Den første, som vil blive løst er styret (hukm), og den sidste er salah.“ (Imam Ahmad). Vesten har ført en massiv kampagne mod Islam og de islamiske tanker og begreber. Et af de koncepter, …

Læs mere

Krigsfangerne på guantanamo-basen

Inden for de seneste uger har der været en del diskussioner om de tilfangetagne muslimske fanger fra Afghanistan på Guantanamo-basen. De er blevet behandlet som vilde dyr, og endda værre. De blev tvunget til at bære masker, deres hår og skæg blev fjernet, de blev frarøvet alle sanser og ydmyget. …

Læs mere

Det orientalistiske angreb

Muslimernes situation i dag står i stærk kontrast til deres storslåede fortid. Det er vigtigt at forstå hvordan og hvorfor sådan en tilstand er opstået. Det er nøglen til vores oprejsning. For at kunne identificere hovedfaktorerne i vores svaghed, er det nødvendigt at studere Islams historie, helt fra profetens (saaws) …

Læs mere

“Jihâd” under angreb

Jihâd er forstået af nogle muslimer og vestlige skribenter som “hellig krig“. Termen “hellig krig“ giver jihâd bibetydningen af desperate handlinger af irrationelle og fanatiske fundamentalister, der ønsker at undertrykke enhver. Men tro det eller ej, jihâd har intet med dette at gøre. Jihâd: Ikke bare defensiv  Idéen at jihâd …

Læs mere

Hvad har osmannerne nogensinde gjort for os?

Et af de mest fordrejede kapitler i den islamiske stats historie, fra Rasul-Ullahs (saaws) tid frem til 1924, er perioden med islamisk styre under osmannerne i Balkan. ”Hvad var der i Grækenland før uafhængighedskrigen?” spørger læreren sine sjetteklasses elever. ”Fire hundrede års slaveri!” svares der i kor. Dette refleksive svar …

Læs mere

Fundamentalismen

Termen ’fundamentalisme’ opstod først i slutningen af det 19. århundrede e.Kr. i Europa, som udtryk for kirkens holdning til videnskaben og den moderne filosofi og som udtryk for den absolutte efterlevelse af den kristne religion.  Den protestantiske bevægelse anses for at være fundamentalismens grundvold, da den fastlagde fundamentalismens principper i …

Læs mere

Retsvæsenet i Islam

Det islamiske retssystem og straffesystem har længe været udsat for et massivt angreb fra Vesten. For at modvirke angrebet, giver denne artikel et overblik over rets- og straffesystemet, og afslører endvidere vestens korruption og løgnagtighed. Grundlaget for retssystemet udspringer fra princippet om at praktiseringen af den islamiske dom over ethvert anliggende …

Læs mere

Terrorisme

Terrorisme er sprogligt et verbalsubstantiv, som er afledt af verbet at terrorisere, som betyder at skræmme eller at slå med rædsel. Allah (swt) siger: ”Hvormed I kan terrorisere Allahs fjende og jeres fjende”.(OQM. Al-Anfal 8:60) dvs. hvormed I kan skræmme fjenden. Men denne betydning har man set bort fra til …

Læs mere