Seneste nyt

Månedlige arkiver

Tafsir Surat ul-Kafiroon

Hvad er Asbab al-Nuzool? Qur’aanil-Kareem er blevet åbenbaret med retledning til alle tider og kommende situationer. Men adskillige Ayaat blev åbenbaret på et bestemt tidspunkt i historien og under bestemte omstændigheder. Det Arabiske ord Sabab (flertal Asbab) betyder begrundelse, årsag, og ”Ma’rifa Asbab al-Nuzool” er kendskabet til åbenbaringernes årsager, dvs. …

Læs mere

Forkerte opfattelser vedrørende niyyah (intention)

Den Muslimske Ummah har lidt meget under intellektuelle angreb fra den vestlige kultur i mange århundreder, hvilket har resulteret i vores nuværende situation. Den nuværende ideologiske atmosfære er således, at de Islamiske koncepter er blevet stærkt forvrænget i Muslimernes sinde. En af de allerstørste opgaver i genopvækkelsen af Ummah er …

Læs mere

Forholdet mellem ‘aqeedah og handlinger

At afholde sig fra svinekød, fordi det er usundt, bærer ingen vægt på Dommens Dag.Men at afholde sig fra svinekød fordi Allah (swt) forbød det, gør.   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ            ‘Aqeedah er den fundamentale verdensanskuelse, som mennesket har angående menneskeheden, livet og universet omkring ham. Den udgør et fundament for …

Læs mere

Hvad er en islamisk bevægelse?

Takket være den nylige turbulente strømning af Islamisk bevidsthed (sahwa), og opstand (intifada), i hjertet af de Muslimske lande er det nu almen viden at Muslimer skal arbejde sammen i en bevægelse (haraka) eller gruppe (jama’a), for at nå vores formål som er den Islamiske Stat. Hvad der dog ikke …

Læs mere

Forskellen på instinkter og instinkternes manifestationer

Vestens tænkere, dvs. Europa og Amerikas tænkere, sammenblandede imellem de udledte tanker resulterende fra den rationelle metode, og de videnskabelige tanker resulterende fra den videnskabelige metode. Så de iværksatte den videnskabelige metode over menneskets adfærd og vilkår, og frembragte hvad man kalder psykologi, sociologi og de uddannelsesmæssige kundskaber (pædagogik). Resultatet …

Læs mere

Tanker er grundlaget for elevering (nahda)

Før vi spørger os selv, hvad det kræver at elevere Muslimerne, skal vi stille os selv to fundamentale spørgsmål: 1. Betyder det noget for os eller ej, om Muslimerne eleverer sig? 2. Hvad kræver det at elevere en nation? Hvis svaret til det første spørgsmål er ”Nej”, er sagen lukket hvad angår …

Læs mere

Helliggørelse (taqdees)

Taqdees er den ypperste hjertelige respekt. Den finder sted fra mennesket overfor personer og objekter, enten baseret på et emotionelt motiv, forbundet med instinktive koncepter, eller baseret på et intellektuelt motiv, forbundet med følelser provokeret af samme tankemotiv. Taqdees af idoler, filmstjerner, skribenter og legendariske helte finder sted via et …

Læs mere

Ijma’ as-Sahaabah

Ijma’ Ijma’ er navneordet af det Arabiske udsagnsord ajmaa’, som har to betydninger: 1. At afgøre 2. At enes om noget Der er mange typer af Ijma’, som diskuteres i bøgerne om usool ul-fiqh. Ijma’ as-Sahaabah Hvis Sahaabah (raa), efter Profetens (saaws) død, blev enige enstemmigt om en løsning til …

Læs mere

Allahs (swt) vilje og viden

”Hvis Allah (swt) ved alt om os, og hvad vi vil foretage os, hvorfor straffer Han (swt) os så?” Som Muslimer kan vi ikke leve vores liv baseret på Allahs (swt) Viden, fordi Allahs (swt) Viden ligger udenfor vores fatteevne. Derimod lever vi vores liv baseret på hvad der er …

Læs mere

Islam og race

Det transmitteres af Al-Tabarani og Al-Hakim, at nogle personer snakkede meget nedsættende om Salman Al-Farsi (ra). De talte om Persernes inferioritet i forhold til Araberne, og da Allahs Sendebud (saaws) hørte dette, erklærede han, at: ”Salman er en af os, Ahl Al-Bait (Profetens familie).” Denne udtalelse fra Allahs Sendebud (saaws) adskiller …

Læs mere