Seneste nyt

Dawah

Ramadan – Dawahbærerens rolle

Den beærede måned Ramadan er over os igen, så lad os ihukomme denne måneds særlige status, og lad os igen ihukomme de punkter en dawahbærer skal være opmærksom på i denne måned, og lad os endelig ihukomme en islamiske personlighed hvis liv og stræben, også i Ramadan, var for Islam …

Læs mere

Metoden til at genetablere Khilafah

Den islamiske ideologi er kommet med en omfattende behandling til alle livets aspekter, og har ikke efterladt noget problem uden en løsning. De fleste Ayaat i Qur’anen er kommet på en kortfattet måde, og Allahs Sendebud (saw) har uddybet dem og fremlagt metoden for deres implementering. Enhver shariamæssig regel, der …

Læs mere

Det Hinsides (al-Akhirah)

Allah (swt) siger: ”Og Vi vil visselig prøve Jer med en del frygt og sult, tab af ejendom og liv, og afgrøder. Forkynd dette til de udholdende”. [MOQ al-Baqarah 2:155] Allah (swt) har fastlagt en metode for implementeringen af Islam i livet; en metode, som skal efterleves uanset de sikkerhedsmæssige, politiske, …

Læs mere

Målet med da’wah

Målet og metoden af Muhammads (saaws) Da’wah i Makkah vedbliver at være årsag for megen spekulation og forvirring blandt nogle muslimer. Mange individer, grupper og bevægelser påstår at følge metoden, som Profeten (saaws) beskrev gennem udbringelsen af Da’wah, men når de spørges om detaljer, forbliver forklaringen af specifikke målsætninger dunkel …

Læs mere

Kaldet til Islam

I perioden hvori profeten (saaw) kaldte til profetskabet var arabernes lande og rigdomme ikke i deres hænder, men i hænderne på andre. I nord, var Syrien under romersk jurisdiktion, det var romerne som udpegede bestemte lokale arabiske regenter, for området. I syd, var Yemen under persisk herredømme og var lokalt …

Læs mere

Forstandens rolle i Islam

FORSTANDEN blev defineret således at den er overførelsen af realiteten til hjernen igennem sansning, og tidligere oplysninger, der fortolker denne realitet. Islam er kommet med masser af Qur’an-vers, der taler/henvender sig til forstanden, de forstandsmæssige, de dybttænkende, de fornuftige med håbet om at de tænker (sig om) eller opfatter. Islam er …

Læs mere

Allah er i live og Han vil aldrig dø

Abu Bakr (ra), profetens (saaw) storartede følgesvend, sagde til folk i Medina efter at have hørt om profetens (saaw) død: “O folk! Den som tilbad Muhammad skal vide at Muhammad er død. Og den som tilbad Allah skal vide at Allah er i live og Han vil aldrig dø.” Allah (swt)’s …

Læs mere

Sahabahs ofring for Allahs skyld

Muslimer i dag betragter Profetens (saw) ledsagere (Sahabah) som en generation af mennesker, der varmeget “religiøse”. Sahabah (ra) betragtes rigtigt nok som Ummahs bedste generation, og vi lærer om deres etik og manerer med hensyn til hvordan man spiser, påklæder sig, og går osv. Men vi mangler ofte en holistisk …

Læs mere

Islam og nationalisme

Islam er kommet som et universelt gældende budskab. Den skelner ikke imellem araberen og ikkearaberen, men kun når det handler om at have Taqwa (dvs. frygte Allah (swt)). Således fremmer Islam en ophævelse af enhver form for nationalisme. Udtalelser fra Allahs Sendebud (saw) adskiller alle forbindelser på basis af afstamning …

Læs mere

Allahs nåde

Allah (swt) har begunstiget menneskeheden så meget af Sine velsignelser og Nåde, at vi ikke kan begynde at optælle dem alle. Universets Herre talte sandt da Han sagde: ”Og Vi har visselig beæret Adams børn”. [MOQ al-Isra 17:70] Men mennesket bliver nemt distraheret fra sin Herres begunstigelser. Mens hele universet, Englene, …

Læs mere