Seneste nyt

Fiqh

Opfattelsen om taqwa

Taqwa er en af de mest betydningsfulde opfattelser i Islam. Og Taqwa er en måde, hvorpå muslimerne etablerer forhold indbyrdes i samfundet, og den er et middel til at kanalisere deres handlinger. På grund af Taqwas store betydning, har Qur’anen og Sunnah refereret til den mange gange, for således at …

Læs mere

Sufisme og ummahs oprejsning

Inden vi diskuterer Sufisme, vil vi gerne klargøre følgende: Sufisme, som Tabi’een (generationen efter Sahabah (ra)) forstod den, har intet at gøre med de sufistiske bevægelser, der hærgede muslimerne gennem den islamiske historie. Ej heller de nuværende sufistiske bevægelser, der hærger muslimerne i dag, da disse kun har til formål …

Læs mere

Islam og åndelighed

Oprindelsen til brugen af ordet ”Ånd” findes i diskussioner, der fandt sted mellem folk, som troede på Guds eksistens og ofte brugte ord som ”Ånd” og ”Åndelighed” til at udtrykke effekten af en Skaber. Et af de mest misforståede områder i Islam blandt Ummah, er dette emne om åndelighed, hvor …

Læs mere

Demokratiske muslimers argument #4: Idéen om statsborgerskab og integration i samfundet

Uddrag fra Minoriteternes FiqhFortalerne for denne metode påstår, at konceptet om statsborgerskab, en borgers pligter, international lov og diplomatiske relationer ikke eksisterede i den form, som de gør i dag. I gamle tider var militærmagtens sprog det højeste. Et lands grænser var kun etableret, fordi militæret fandt det besværligt at bevæge sig videre frem. …

Læs mere

Forkerte opfattelser vedrørende niyyah (intention)

Den Muslimske Ummah har lidt meget under intellektuelle angreb fra den vestlige kultur i mange århundreder, hvilket har resulteret i vores nuværende situation. Den nuværende ideologiske atmosfære er således, at de Islamiske koncepter er blevet stærkt forvrænget i Muslimernes sinde. En af de allerstørste opgaver i genopvækkelsen af Ummah er …

Læs mere

Forholdet mellem ‘aqeedah og handlinger

At afholde sig fra svinekød, fordi det er usundt, bærer ingen vægt på Dommens Dag.Men at afholde sig fra svinekød fordi Allah (swt) forbød det, gør.   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ            ‘Aqeedah er den fundamentale verdensanskuelse, som mennesket har angående menneskeheden, livet og universet omkring ham. Den udgør et fundament for …

Læs mere

Islam og race

Det transmitteres af Al-Tabarani og Al-Hakim, at nogle personer snakkede meget nedsættende om Salman Al-Farsi (ra). De talte om Persernes inferioritet i forhold til Araberne, og da Allahs Sendebud (saaws) hørte dette, erklærede han, at: ”Salman er en af os, Ahl Al-Bait (Profetens familie).” Denne udtalelse fra Allahs Sendebud (saaws) adskiller …

Læs mere