Seneste nyt

Fiqh

Den vitale sag  

Overlevelsesinstinktet gør det uundgåeligt for ethvert folk, at de har deres egne vitale sager for hvilke folket er parat til at forsvare med den yderste indsats, nogle gange uden tøven eller diskussion. Disse sager er dem der er relateret til enten at miste livet eller overleve, eller relateret til fjernelsen …

Læs mere

Du’as Vigtighed  

Den personlige bøn (Dua) er en af de vigtigste opfattelser i Islam, til den grad, at Profeten(ﷺ) sagde i en Hadith: ”Dua (den personlige bøn) er kernen i tilbedelsen (’Ibaadah).” [Sunan al-Tirmidhi, i kitab al-da’waat…] Ved at lave Dua, udfører vi ikke blot en mægtig tilbedelseshandling (‘Ibaadah), som giver os …

Læs mere

Shariahs dom på brugen af Respirator viser, at Islam er tidsløs

Shariahs dom med hensyn til brug af respirator og hvornår respiratoren må slukkes afhænger af Shariahs dom for at søge medicinal behandling. Er det obligatorisk at søge medicinal behandling? Er det opfordret (mandub), tilladt (mubah) eller frarådet (makruh)? Før Shariahs dom til ovennævnte kan findes kræves der et nær studie …

Læs mere

Handlinger og genstande  

Ofte hører vi spørgsmål som, “Hvad siger Islam til computere?”, “Hvor i Islam nævnes internettet?”, som alt sammen er ensbetydende med en forhånelse af ideen om, at Islam er fuldkommen (kamil). Disse udtalelser afspejler en forvirret mentalitet, som fejler i at adskille imellem menneskets handlinger, og de genstande og værktøjer …

Læs mere

Opfattelsen om taqwa

Taqwa er en af de mest betydningsfulde opfattelser i Islam. Og Taqwa er en måde, hvorpå muslimerne etablerer forhold indbyrdes i samfundet, og den er et middel til at kanalisere deres handlinger. På grund af Taqwas store betydning, har Qur’anen og Sunnah refereret til den mange gange, for således at …

Læs mere

Sufisme og ummahs oprejsning

Inden vi diskuterer Sufisme, vil vi gerne klargøre følgende: Sufisme, som Tabi’een (generationen efter Sahabah (ra)) forstod den, har intet at gøre med de sufistiske bevægelser, der hærgede muslimerne gennem den islamiske historie. Ej heller de nuværende sufistiske bevægelser, der hærger muslimerne i dag, da disse kun har til formål …

Læs mere

Islam og åndelighed

Oprindelsen til brugen af ordet ”Ånd” findes i diskussioner, der fandt sted mellem folk, som troede på Guds eksistens og ofte brugte ord som ”Ånd” og ”Åndelighed” til at udtrykke effekten af en Skaber. Et af de mest misforståede områder i Islam blandt Ummah, er dette emne om åndelighed, hvor …

Læs mere

Demokratiske muslimers argument #4: Idéen om statsborgerskab og integration i samfundet

Uddrag fra Minoriteternes FiqhFortalerne for denne metode påstår, at konceptet om statsborgerskab, en borgers pligter, international lov og diplomatiske relationer ikke eksisterede i den form, som de gør i dag. I gamle tider var militærmagtens sprog det højeste. Et lands grænser var kun etableret, fordi militæret fandt det besværligt at bevæge sig videre frem. …

Læs mere