Seneste nyt

Månedlige arkiver

Menneskets natur

At forstå menneskets natur er essentielt for mennesket, muslim såvel som ikke muslim, da mennesket i sin søgen efter sandheden tit begår fejl i måden, hvorpå det tænker. Ligeledes begår mange den fejl at tro, at følelser er noget, man kan bruge i bedømmelsen på, hvorvidt noget er sandt eller …

Læs mere

Vejen til Islam

I dag er det blevet moderne i Europa at fornægte Guds eksistens. Årsagen hertil er først og fremmest den modbydelige undertrykkelse af menneskene i middelalderens Europa. Fæstebønderne førte et elendigt liv i undertrykkelse, utraditionelle tænkere og filosoffer betragtedes som kættere og brændtes på bålet, og videnskabmændene blev forfulgt og henrettet for blot …

Læs mere

Forstandens rolle i Islam

FORSTANDEN blev defineret således at den er overførelsen af realiteten til hjernen igennem sansning, og tidligere oplysninger, der fortolker denne realitet. Islam er kommet med masser af Qur’an-vers, der taler/henvender sig til forstanden, de forstandsmæssige, de dybttænkende, de fornuftige med håbet om at de tænker (sig om) eller opfatter. Islam er …

Læs mere