Seneste nyt

Bøger

Muhammad (saw) – Fordomme og Fakta

Muhammad (saw) er den enkeltperson, der har haft størst indflydelse på historiens gang, og har det fortsat den dag i dag. Og han vil med sikkerhed have det i fremtiden i løbet af resten af menneskehedens levetid. Takket være hans personlige indsats, hans livsforløb med anstrengelse, modstand og lidelse, er …

Læs mere

Forfatningsudkast til Khilafah-staten

Dette er et forfatningsudkast til Khilafah-staten, som vi lægger frem til muslimerne – mens de arbejder for etablering af Khilafah-staten, og reetablering af styret med Allahs åbenbarede lov – for således, at de forestiller sig den islamiske stats realitet, form og systemer, samt hvad den vil implementere af Islams systemer …

Læs mere

Den Islamiske Samfundsmodel – En Handlingsplan for ændring

I dette dokument tilsigter vi at demonstrere, hvordan et reelt islamisk politisk program for de muslimske lande burde se ud, og hvordan vi kan implementere det, såfremt vi bliver betroet med magt. Implementeringen af mislykkede og skrantende vestlige løsningsmodeller kan hverken løse vores problemer eller sørge for vores samfunds behov. …

Læs mere

Muslimernes rolle i vesten

Hvad er vores rolle som muslimer, der lever i Vesten? Hvad er formålet med vores tilstedeværelse her? Og hvilke svar giver Islam på disse spørgsmål? Det er utroligt vigtige spørgsmål, og vores eksistens som muslimer afhænger i høj grad af det svar, vi når frem til. Men før vi kan …

Læs mere

Miljø problemet – Årsagerne & Islams løsning

Miljøspørgsmålet har igennem hele menneskehedens historie aldrig fået nær så megen opmærksomhed som i de seneste årtier, efter at miljøet er kommet i ubalance som følge af de negative konsekvenser af den industrielle revolution og menneskets rovdrift på naturressourcerne. Verdens befolkninger frygter nu en altødelæggende forværring af miljøtilstanden. Blandt de …

Læs mere

Hizb ut-Tahrirs ændringsmetode

Livssagen for muslimerne i hele verden er på ny at indføre styret med Allahs åbenbarede lov gennem oprettelsen af Kalifatet og indsættelsen af en kalif for muslimerne. Kaliffen bliver givet bay’ah (lydighedsløfte) for at implementere Allahs Bog (Koranen) og Allahs Sendebuds Sunna, at nedrive kufr-systemerne og udskifte dem med Islams …

Læs mere

Hizb ut-Tahrir

Hizb ut-Tahrir er et politisk parti, hvis ideologi er Islam. Politik er partiets arbejde, og Islam er dets ideologi. Partiet arbejder iblandt og med den islamiske ummah (nation) med det formål at få ummah til at tage Islam til sig som sin sag, samt at lede denne til at reetablere …

Læs mere

Minoriteternes fiqh

Mange muslimske grupper og personligheder er blevet indlemmet i denne kampagne for at integrere de muslimer, som bor i vestlige samfund, og når de har afvist at støtte en sådan sag, har regeringen fundet andre til at erstatte dem. Som konsekvens heraf er såkaldte repræsentative muslimske organisationer og individer endt …

Læs mere

Fra mørke til lys

Vi lever i en æra af dyb mørke. Verdens resurser forbruges stort set af dem, som besidder mindst og producerer mindst. Verdens politiske system er således, at det ser ud til, at intet kan bryde denne status quo med Vestens hegemoni. Denne cyklus med krige og traktater, traktater og krige, …

Læs mere

Khilafah – Den eneste løsning

Vores svaghed er ikke medfødt, og skyldes slet ikke Islam. Tværtimod. Vi er svage, fordi vi har forladt Islam som et livssystem og en levemåde. Skønt vi forbliver muslimer, er miljøet og samfundet, vi lever i, uislamisk. Nutidens såkaldte muslimske samfund kan ikke engang længere siges at repræsentere Islam. De …

Læs mere