Seneste nyt

Hizb ut-Tahrirs ændringsmetode

Livssagen for muslimerne i hele verden er på ny at indføre styret med Allahs åbenbarede lov gennem oprettelsen af Kalifatet og indsættelsen af en kalif for muslimerne. Kaliffen bliver givet bay’ah (lydighedsløfte) for at implementere Allahs Bog (Koranen) og Allahs Sendebuds Sunna, at nedrive kufr-systemerne og udskifte dem med Islams love i implementeringen og gennemførelsen, at omdanne de islamiske lande til dar al-Islam (Islams hus) og samfundet i disse til et islamisk samfund, og at bringe Islam som et budskab til hele verden gennem det islamiske kald (da’wah) og jihad.

Hizb ut-Tahrirs ændringsmetode
Size: 517 Kb

Se også

Muslimernes rolle i vesten

Hvad er vores rolle som muslimer, der lever i Vesten? Hvad er formålet med vores …