Seneste nyt

Aqeedah

Tawakkul (Tillid til Allah swt): En uddybning

Hvad angår spørgsmålet om at sætte sin lid til Allah (swt), så forstod de første muslimer det meget godt, så de satte deres fulde lid til Allah (swt). Og de udførte derfor de mægtigste handlinger, og kastede sig ud i de værste besværligheder. Dette er anderledes i forhold til de …

Læs mere

Aqeedah

Den islamiske Aqeedah (overbevisning), former netop grundlaget for den islamiske identitet, både når den er båret af individer eller når den er repræsenteret af en stat. Muslimerne er forpligtet til at have en absolut overbevisning, hvad angår deres trosbekendelse, uden at bære den mindste tvivl omkring denne. Faktisk, er mennesket …

Læs mere

Behovet for sendebud

Den islamiske aqeedah (livsanskuelse) er et veldefineret sæt af ideer om eksistensen af mennesket, livet og universet. Denne aqeedah behandler den første og mest fundamentale ide, som leder mennesket til en specifik vej med hensyn til livets affærer. F.eks. er det essentielt, at denne aqeedah bliver adopteret gennem en oplyst …

Læs mere

Quranens bevis

Hele Islam bygger på quranen, idet quranen er den, der beviser, at Islam er fra Skaberen af mennesket og universet. Quranen og profetens (saaws) sunnah blev åbenbaret af Skaberen til profeten (saaws) Muhammad. Quranen er den, der beviser profetens (saaws) autenticitet, hans (saaws) sunnah’s autenticitet samt sin egen autenticitet. Som …

Læs mere

Skaberens eksistens

At komme frem til at der eksisterer en Skaber, der har skabt alt, er i virkeligheden meget simpelt, og ikke noget der kræver specielle egenskaber. Det eneste der kræves er, at mennesket gør brug af sin forstand på den rigtige måde, og det anbefales i denne sammenhæng at artiklen “Menneskets …

Læs mere

Menneskets natur

At forstå menneskets natur er essentielt for mennesket, muslim såvel som ikke muslim, da mennesket i sin søgen efter sandheden tit begår fejl i måden, hvorpå det tænker. Ligeledes begår mange den fejl at tro, at følelser er noget, man kan bruge i bedømmelsen på, hvorvidt noget er sandt eller …

Læs mere

Vejen til Islam

I dag er det blevet moderne i Europa at fornægte Guds eksistens. Årsagen hertil er først og fremmest den modbydelige undertrykkelse af menneskene i middelalderens Europa. Fæstebønderne førte et elendigt liv i undertrykkelse, utraditionelle tænkere og filosoffer betragtedes som kættere og brændtes på bålet, og videnskabmændene blev forfulgt og henrettet for blot …

Læs mere

Betydningen af la ilaha ill Allah

Der hersker en udbredt misforståelse omkring trosbekendelsens første led, idet mange tror, at sætningen la ilaha ill Allah kun betyder – der eksisterer ingen anden gud end Allah.Dette er forkert idet sætningen indeholder så meget mere, der er vigtigt at forstå. Uden bevidnelsen på la ilaha ill Allah kan man ikke være muslim hvorfor, …

Læs mere

Rizq er fra Allah 

En af de mest grundlæggende islamiske opfattelser er at Rizq er fastlagt af Allah (swt). Og enhver person vil og skal få, præcis hvad der er skrevet til ham af Allah (swt), hverken mere eller mindre. ”Og der findes intet væsen på jorden, uden at dets forsyning afhænger af Allah. …

Læs mere

Profeter er ufejlbarlige  

Et af de mest grundlæggende koncepter i den islamiske ’Aqidah, er profeternes ’Ismah, hvilket betyder, at profeter er ufejlbarlige og immune overfor at begå fejltagelser, når det handler om at overlevere og bære budskabet, og de er immune overfor at begå synder eller overtrædelser af Allahs (swt) befalinger. Allah (swt) …

Læs mere