Seneste nyt

Aqeedah

Den islamiske Aqeedah (overbevisning), former netop grundlaget for den islamiske identitet, både når den er båret af individer eller når den er repræsenteret af en stat.

Muslimerne er forpligtet til at have en absolut overbevisning, hvad angår deres trosbekendelse, uden at bære den mindste tvivl omkring denne. Faktisk, er mennesket blevet vejledt til at observere sine omgivelser (miljø) og naturen af sin egen eksistens, for at konkludere at disse må være skabt, og ikke kan være kommet af sig selv (af intet), uden en bestemmelse. Mennesket er også blevet udfordret til at efterprøve og teste Koranens gyldighed.

”Lad dem da bringe et udsagn som dette (Koranen), hvis de er sanddru. Eller er de skabt af ingen? Eller har de skabt sig selv? Eller skabte de himlene og jorden? Nej, de har ingen fast overbevisning”

[OQM Al-Tûr: 34-36]


Muslimerne anerkender denne overbevisning, og fra dette solide grundlag, udspringer hele Islams vejledning.

Islams grundlæggende trosartikler er seks og de er blevet nævnt i profetens, Muhammad (saw)’s, hadith :

Umar ibn al-Khattab (ra) har berettet : ”Vi sad engang i nærheden af Allahs sendebud (saw), da en person klædt i hvide klæder og med strålende mørkt hår dukkede op. Ingen tegn på træthed (fra rejse) viste sig fra ham og ingen blandt os genkendte ham – indtil han satte sig ned i nærheden af profeten. Derefter samlede han sine knæ og placerede begge af sine håndflader over sine lår og sagde…. ’Fortæl mig omkring Iman (overbevisning).. Han sagde, ’Det er, at du anerkender Skaberen Allah (swt), Hans engle, Hans skrifter/bøger, Hans profeter og sendebude, det hinsides og skæbne og guddommelig fatalisme – i det gode og det slette. Han sagde, ’Du har talt sandt….” (Muslim.) (Den anden mand her, var englen Jibreel (as)).

  1. Anerkendelsen af Allah (swt) som den eneste Gud.

Dette betyder at Allah (swt) er den eneste Skaber af universet, Han har ingen partnere og Han er den eneste, som fortjener at blive tilbedt og adlydt.

  1. Anerkendelsen af Muhammad (saw) som den sidste af Allahs Sendebude og anerkendelsen af alle de andre Sendebude (as).

Dette betyder at Muhammad (saw) er den sidste profet nedsendt af Allah (swt) til hele menneskeheden, og han er den som viderebragte Islams Deen (livsanskuelse) til os fuldkomment og på den bedst mulige måde. Allah (swt) har også nedsendt andre profeter til alle de folkeslage som har levet. Nogle af disse er Moses, Jesus, Lot, Noah og Abraham (as).

  1. Anerkendelsen af Allahs skrifter/bøger.

Man skal anerkende bøger som Tawrat (Torah), nedsendt til Musa (as) og Injeel (Evangeliet), nedsendt til Isa (as) og Zaboor, nedsendt til Daud (as) og Quranen som er den sidste og som ikke efterfølges af flere, nedsendt til Muhammad (saw).

Dog, den eneste af disse bøger som er til rådighed for os i dens originale form er Quranen. De andre er blevet fordrejet og fordærvet i hænderne på nogle mennesker.

  1. Anerkendelsen af Allahs engle.

Dette betyder at Allah (swt) har skabt englene som nogen der adlyder Ham i alt, hvad Han beordrer dem. De har hver sin specifikke funktion, som f.eks. Jibreel (som viderebragte Allah (swt)’s åbenbaring til Hans Sendebude), og Israfil (som er den blæser i trompeten, som indikerer Dommedag).

  1. Anerkendelsen af det hinsides.

Dette er Dommedagen, som vil komme efter universets ende, og hvorunder alle de mennesker som overhovedet har levet, både muslimer og ikke-muslimer, vil blive stillet til regnskab omkring enhver handling de plejede at lave, mens de var i live. På basis af denne regnskab, vil de blive belønnet med evig Paradis, hvis deres handlinger var gode og deres overbevisning sand, eller evig Helvede, hvis deres handlinger var dårlige og deres overbevisning falsk.

  1. Skæbne og guddommelig fatalisme (Qada wal Qadr), og at Godt og Ondt er fra Allah.

Allah (swt) har givet menneskene en fri vilje til at vælge og handle frit inden for nogle områder. Da Allah (swt) ikke tvinger os til at gøre det ene og det andet, men at vi er frit stillede til at handle, vil vi også være ansvarlige for vores handlinger, som vi vil her blive stillet til ansvar for på Dommedagen. Man kan ikke dræbe et andet menneske og sige, at det var gud, der fik mig til at gøre det, eller at sidde og vente på, at gud med ét ændrer éns situation.

Vi har fået en fri vilje, og vi skal bruge den efter Allah/Islams love. Man kan ikke forpligte gud til at gøre noget for en, idet Han gør, hvad Han vil. Man skal derfor selv handle på egen hånd, hvis man ønsker at få et arbejde udført eller ændre sin egen situation, ligesom oprettelsen af en islamisk stat, der er den største forpligtelse, som påhviler alle muslimerne.

Allah (swt) har givet alle sine skabninger nogle bestemte egenskaber, som at mennesket kan tænke, som at ilden kan brænde, at vandet kan slukke ilden, at metal er hårdt, at det f.eks. kan bruges til at skære i træ osv. Dette område har mennesket ingen kontrol over, idet mennesket ikke kan ændre på det.

Se også

Abu Hanifa om vigtigheden af partimæssigt arbejde

Abu Hanifa(rah) havde en stærk holdning om nødvendigheden af det partimæssige arbejde for at påbyde …