Seneste nyt

Artikler

Artikel sektionen

Den Islamiske Børneopdragelse

Børneopdragelse har en central plads i islam. Allah (swt) siger i koranen: “I, der har Iman: Beskyt jer selv og jeres familie fra ild“(Surah al-Tahrim, 66:6) Det betyder, at vi skal kultivere og opdrage vores børn med islam. ”Giv børn den islamiske opdragelse” siger verset. Den islamiske opdragelse er således …

Læs mere

Forståelsen af Manat (Realiteten)

Islams metode for forståelse af Ahkam er baseret på følgende: en dyb forståelse af problemet, efterfulgt af en undersøgelse, studie og forståelse af de shariamæssige beviser, som kræves til behandlingen af problemet, og til sidst udledningen af denne Hukm fra disse beviser. Så tilstedeværelsen af gruppen (eller partiet) der arbejder …

Læs mere

Sahabahs ofring for Allahs skyld

Muslimer i dag betragter Profetens (saw) ledsagere (Sahabah) som en generation af mennesker, der varmeget “religiøse”. Sahabah (ra) betragtes rigtigt nok som Ummahs bedste generation, og vi lærer om deres etik og manerer med hensyn til hvordan man spiser, påklæder sig, og går osv. Men vi mangler ofte en holistisk …

Læs mere

Hvordan Hijri Kalenderen blev Adopteret

På Khalifah ’Umar bin Al-Khattabs (ra) tid opstod der et problem, som måtte behandles af Khilafah Staten. En mand kom til ’Umar (ra) , og klagede over, at han havde lånt en mand en sum penge, som han havde aftalt skulle betales tilbage i måneden Shawwal. Men lånet var ikke …

Læs mere

Rizq er fra Allah 

En af de mest grundlæggende islamiske opfattelser er at Rizq er fastlagt af Allah (swt). Og enhver person vil og skal få, præcis hvad der er skrevet til ham af Allah (swt), hverken mere eller mindre. ”Og der findes intet væsen på jorden, uden at dets forsyning afhænger af Allah. …

Læs mere

Profeter er ufejlbarlige  

Et af de mest grundlæggende koncepter i den islamiske ’Aqidah, er profeternes ’Ismah, hvilket betyder, at profeter er ufejlbarlige og immune overfor at begå fejltagelser, når det handler om at overlevere og bære budskabet, og de er immune overfor at begå synder eller overtrædelser af Allahs (swt) befalinger. Allah (swt) …

Læs mere

Handlinger og genstande  

Ofte hører vi spørgsmål som, “Hvad siger Islam til computere?”, “Hvor i Islam nævnes internettet?”, som alt sammen er ensbetydende med en forhånelse af ideen om, at Islam er fuldkommen (kamil). Disse udtalelser afspejler en forvirret mentalitet, som fejler i at adskille imellem menneskets handlinger, og de genstande og værktøjer …

Læs mere

Quranen – Miraklet

Quranen er udelukkende på arabisk, hvilket der ingen tvivl er om. Dens mening alene betegnes ikke som Quran, og dens tekster er ikke uden mening. Quranen blev åbenbaret i Makkah og Madinah over en periode på ca. 23 år. At den blev åbenbaret over en så lang periode skyldes, at …

Læs mere

Khilafahs præstationer  

På årsdagen for Khilafahs nedlæggelse bliver Islam diskuteret og debatteret af hele verden. Nogle anser den for at være en trussel, mens andre anser den for at være en religion, som har meget lidt at sige om det offentlige liv. Efter fjernelsen af konceptet fra muslimernes sinde, har Kuffar dog …

Læs mere