Seneste nyt

Hidjabs status & form i Islam

Allah (swt) siger:

“Og det sømmer sig ikke for en troende mand eller en kvinde at der, når Allah og Sendebuddet har afgjort en sag, skulle være noget som helst valg for dem i deres (forhold til denne) sag. Og den, som er ulydig mod Allah og Hans Sendbud, er visselig faret vild i en åbenbar vildledning”,

(QQM. 33:36)


Asslamu Aleikum kære søstre

Denne artikel har til hensigt at klargøre realiteten af hidjab med fastlæggelse af, hvad Allah (swt) siger om det.

Hvad er hidjab?

Det er i virkeligheden ikke helt rigtigt at kalde det for slør, netop fordi islamiske tekster anvender andre betegnelser.

Koranen benytter sig af 3 forskellige sharia-definerede begreber: HidjabJilbab og Khimar.

I den islamiske terminologi betyder disse begreber følgende:

Hijab: Beklædning der tildækker hele kroppen og hovedet fuldstændigt (inklusiv ansigtet undtagen øjnene)

Jilbab: Beklædning der tildækker hele kroppen. Et bredt stille stof, der dækker fra top til tå som en slags kåbe eller lignende.

Khimar: Beklædning der tildækker hovedet og halsen. (Eksklusiv ansigtet)

I forbindelse med hidjab er der i koranen forskellige vers der specifikt er henvendt til Sendebuddets (saaws) koner. Verset påbyder udelukkende profetens koner at være tildækket fuldstændigt, så hverken hud eller hår kan ses af dem. Sendebuddets koner skal være tildækket med hidjab, som forklaret ovenover. Allah (swt) siger:

(1)

“…Og når I beder dem (Profetens hustruer) om nogen forsyning, så spørg dem bag et forhæng. Dette er det reneste for jeres og for deres hjerte…”

(QQM.33:53)


(2)

“O, profetens hustruer, i er ikke som andre kvinder. Hvis i frygter Allah så vær ikke milde og undergivne i jeres tale, så den, der har en sygdom i sit hjerte, fatter (usømmelige) håb. Men før en passende og sømmelig tale”.

(QQM. 33:32).


Disse 2 ovenstående vers (1 og 2) inkluderer specielle regler, der kun er gældende for profetens koner, ligesom andre specielle regler. F.eks. måtte profetens kvinder ikke gifte sig igen efter profetens (saw) død. Der findes f.eks. også specielle regler, der kun gælder for profeten (saw). F.eks. måtte profeten (saw) faste længere end solnedgangstiden. Disse regler gælder ikke for andre muslimer.

Læg mærke til vers nr. 2, eftersom den starter med at tale direkte til profetens kvinder og fortæller, at de ikke er ligesom andre troende kvinder. Verset slutter også af i forbindelse med profeten og hans koner.

Det vers der taler om, at muslimske kvinder skal tildække sig er følgende:

(3)

“O profet, sig til dine hustruer, dine døtre og de troendes kvinder, at de skal trække deres ydre kåber tæt sammen og over sig”.

(QQM.33:59)


Og i et andet vers siger Allah (swt).

(4)

“Og sig til de troendes kvinder, at de skal sænke deres blikke, (når de ser fremmede mænd), og bevare deres dyd og ikke åbenbare deres skønhed, undtagen hvad der er åbenbaret af den (hænder og ansigt), og at de skal trække deres hoveddække sammen om deres barm og ikke åbenbare deres skønhed…”

(QQM.24.31)


Disse ovenstående entydige og absolutte vers er tilstrækkelige til at udlede, at muslimske kvinder skal være fuldstændige tildækkede med hovedbeklædning og kåbelignende dragt, undtagen hænder og ansigt

Det vil altså sige, at det ifølge disse vers er haram for en pige at gå med bukser på som udvendigt beklædning. Haram vil sige en forbudt og strafbar handling. Det er altså påbudt, ifølge Allahs (swt) ord, at piger skal bære hovedbeklædning og være tildækket med en udvendig kåbe. (bukser er kun tilladt indvendigt i kåben).

Til trods for at hidjab-begrebet i sharias terminologi er defineret som vist på første side, er det alligevel acceptabelt ifølge sharia at benytte hidjab-begrebet, som en beklædning, hvor den muslimske kvinde er fuldstændigt tildækket med hovedbeklædning og kåbelignende dragt, undtagen hænder og ansigt. Andre relevante vers siger:

(5)

“Men nej ved din Herre de vil aldrig være troende før end de gør dig (Muhammad) til dommer i alt hvad de strides om og underkaster sig fuldstændig din dom uden den mindste form for indre modsigelse”,

(QQM.4:65)


(6)

“Hvad end Sendebuddet har bragt jeg skal i tage imod, og hvad end han har forbudt jeg skal i afholde jer fra”

(QQM.59:7)


(7)

“Og vi har nedsendt zikr (sunnah) til dig for at du kan forklare folk hvad der er nedsendt til dem (dvs. koranen) for at de kan tænke sig om”

(QQM.16:44)


Vers 5, 6 og 7 samt flere andre tilsvarende entydige vers forbinder koranen med sunnah (Profetens handlinger, udtalelser og anerkendelser), og markerer at Sunnah er en lovgivningskilde og referenceramme ligesåvel som koranen. Benægtelse af sunnah (hadith) medfører at man frafalder islam, idet der er tale om en benægtelse af entydige og absolutte vers, Allahs (swt) ord.

Derfor tager alle muslimer i verden, som frygter Allah (swt) og dommedagen, også udgangspunkt i profetens sunnah. Det er Allahs (swt) påbud.

Hvorfra ved alle muslimer i hele verden, hvordan bønnen skal foretages? Der står i koranen at salah (bøn) er påbudt, men der står ikke noget om, hvordan salah skal udføres. Hvorfra ved muslimer hvordan hadj (pilgrimsrejse), zakat (Almisse), stat og samfundet skal indrettes, og hvordan Hidjaab skal forstås og praktiseres? Det ved muslimerne fordi de har nærlæst koranen og bl.a. stødt på ovenstående vers, hvorefter de har refereret til og udledt detaljerne samt redegørelsen fra sunnah. Sunnah er en uadskillelig del af sharia samt en selvstændig og grundlæggende lovgivningskilde efter koranen. Det er fra sunnah muslimerne ved, hvordan alle forpligtelser skal praktiseres.

En Hadith, hvor Profeten (saaw) siger til en pige Asmaa (Abu Bakrs datter):

“O Asmaa, når en kvinde opnår puberteten må ingen se hendes krop, med undtagelse af hænder og ansigt”. (Berettet af Imam muslem). Denne hadith fortæller også, hvordan en muslimsk pige skal være tildækket.

Det fremgår af flere hadith, at tidligere muslimske kvinder der var fuldstændig tildækket undtagen ansigt og hænder, offentligt mødte Profeten (saaw) uden at Profeten (saaw) viste tegn på utilfredshed.

Der er ingen uklarhed eller flertydighed i de islamiske tekster, der entydig og absolut fastlægger, hvordan en kvinde skal tildækkes. Så hvor ligger misforståelsen og problemet reelt? For at besvare spørgsmålet er det nødvendigt med en historisk overblik.

Baggrund

Så snart de muslimske kvinder hørte Allahs Sendebud meddele, at hidjab var påbudt imødegik de muslimske kvinder omgående Allahs (swt) ordre med underkastelse indebærende fuld tilfredshed i håb om at opnå Allahs (swt) tilfredshed og komme i paradiset, som respons på Allahs (swt) følgende vers:

“De troendes svar når de kaldes til Allah og Sendebuddet for at der kan dømmes blandt dem er udelukkende dette: Vi har hørt og vi adlyder og de er sandelige de succesrige”

(QQM.24:51)


“Lad da dem der går imod hans (Sendebuddets) befaling, tage sig i agt for at der ikke skal ramme dem en prøvelse eller der skal ramme dem en smertefuld straf”

(QQM.24:63).


I den islamiske nations tusindeår lange historie, har der aldrig hersket tvivl eller problemer om hidjab. Sagen om hidjab startede faktisk omkring 200 år siden. Chefideologerne fra den kapitalistiske verden gav grønt lys til en massiv propaganda mod den islamiske nation, der ideologisk set var frossen og viste tegn for svaghed. Den kapitalistiske verden ønskede at så tvivlt i den islamiske livsanskuelse, tanker og regler hos muslimerne og samtidig introducere til de inhumane og amoralske liberalistiske idealer.

Kirkens kvindeundertrykkelse under Europas mørke middelalder var en af drivkræfterne bag de såkaldte kvindefrigørelsesbevægelser. Kirkens undertrykkelse inkluderede bl.a. at sætte spørgsmåltegn ved om end kvinder overhovedet var mennesker eller havde sjæl. Den mørke middelalder og kirken er udelukkende europæisk historie og problem.

Kvindens emancipation (kvindefrigørelse), der udsprang fra det liberalistiske idegrundlag og tankegang, blev iværksat som en løsning og reaktion mod middelalderens kvindeundertrykkelse i Europa.

I Danmark har der bl.a. i 1890’erne været diskussioner om at kvinder skal have seksuelfrihed eller ej, hvad resultatet blev er øjensynligt i dag. En hurtig gennemgang af statistikker eller et kort blik på kvinder i Europa og USA, og andre lande der er underlagt kapitalismens hegemoni, vil markere at de er blevet slaver for det kapitalistiske system og bliver misbrugt og udnyttet, som f.eks på arbejdet, i reklamebranchen og i seksuelle perversitetsbrancher.

Det er islam der er løsningen for disse problemer og det er islam der kan løse problemerne for både muslimer, den kapitalistiske verdensdel og i hele verden. Islam løser menneskets problemer som værende menneskelige problemer, og er ikke begrænset til et bestemt folk eller et bestemt tid og sted.

Det er med islam, at europæiske kvinder og andre kvinder i hele verden, der er Allahs (swt) skabninger, kan reddes fra deres elendige tilstand under den nuværende kapitalistiske verdensorden.

Det er en kendsgerning, at der findes muslimer i Europa. Chefideologerne og toppolitikkere har for længst markeret nødvendigheden af at assimilere de herboende muslimer i Europa. En integrationskampagne blev iværksat fra toppen, og har bredt sig ned gennem hierarkiet til de praktiserende politikkere på stats- og kommunal plan. Integrationskampagnen har også bredt sig fra toppen gennem universiteter, instutioner, skoler og selv helt ned til vuggestuer. Integrationskampagnen blev også forstærket af medier, der er et redskab for den kapitalistiske verdens chefideologer.

Det etablerede system fostrer og støtter bl.a. karrierebesatte personer med muslimsk baggrund, der hurtigt har indset hvor meget der kan profiteres på bekostning af islam og muslimer. Andre naive personer, der tror at de arbejder for Den rigtige Herre (swt) tjener i stedet for de forkerte chefer. Disse personer, må Allah (swt) retlede dem til den rigtige vej inden dommedagen, propaganderer bl.a. for at hidjab ikke er en forpligtelse men hører til traditioner og skikke.

Allah (swt) siger:

“O I Troende hvis i adlyder en del af hvem bogen blev givet (de vantro) så vil de gøre jer til vantro efter at i var troende”

(QQM.3:100).


Artiklen har hermed tydeliggjort hidjabs status og form i islam med reference i de islamiske juridiske tekster og i henhold til islams livssyn i håb om at beskytte vores muslimske søstre imod denne amoralske og uanstændige politik, som i tilfælde af succes ville havde ført til et ynkeligt liv på jorden og en smertefuld straf på dommedagen.

Vi advarer muslimer i almindelighed mod denne politik, der for længst er iværksat fra toppen. De muslimske piger er en del af skydeskiven, og vi er alle som brødre og søstre forpligtet til at påbyde hinanden det rette og forbyde hinanden de slette. De gode og de dårlige handlinger er sådan som sharia definerer det.

Allah (swt) siger:

“O de troende mænd og de troende kvinder er hinandens trofaste venner/bevogtere de påbyder hinanden marouf (det forpligtede) og forbyder hinanden munkar (det forbudte)”

(QQM.9:71)


“De hykleriske mænd og de hykleriske kvinder er alle ens: de påbyder hinanden munkar (det forbudte) og forbyder hinanden marouf (det forpligtede)”

(QQM.9:67)


Se også

Abu Hanifa om vigtigheden af partimæssigt arbejde

Abu Hanifa(rah) havde en stærk holdning om nødvendigheden af det partimæssige arbejde for at påbyde …