Seneste nyt

Årlige arkiver

Abu Hanifa om vigtigheden af partimæssigt arbejde

Abu Hanifa(rah) havde en stærk holdning om nødvendigheden af det partimæssige arbejde for at påbyde maruuf (det rette) og forbyde munkar (det slette). Følgende begivenhed fandt sted efter, at Abu Hanifas ven, Ibrahim al-Saaigh(rah), blev dræbt af guvernøren Abu Muslim al-Khurasani. Ibn al-Mubarak er beretningsmanden: »Da Abu Hanifa hørte om …

Læs mere

Metoden til at genetablere Khilafah

Den islamiske ideologi er kommet med en omfattende behandling til alle livets aspekter, og har ikke efterladt noget problem uden en løsning. De fleste Ayaat i Qur’anen er kommet på en kortfattet måde, og Allahs Sendebud (saw) har uddybet dem og fremlagt metoden for deres implementering. Enhver shariamæssig regel, der …

Læs mere

Det Hinsides (al-Akhirah)

Allah (swt) siger: ”Og Vi vil visselig prøve Jer med en del frygt og sult, tab af ejendom og liv, og afgrøder. Forkynd dette til de udholdende”. [MOQ al-Baqarah 2:155] Allah (swt) har fastlagt en metode for implementeringen af Islam i livet; en metode, som skal efterleves uanset de sikkerhedsmæssige, politiske, …

Læs mere

Qur’anen er ikke en videnskabelig tekstbog

Mange mennesker har påstået, både førhen og i de moderne tider, at Qur’anen indeholder videnskaber, industri og opfindelser osv. De tilskriver enhver videnskab til Qur’anen, som blev nævnt af gamle og moderne skribenter, hvad angår naturlige og kemiske videnskaber, logik og andre emner. Det har dog intet på sig, og …

Læs mere

Målet med da’wah

Målet og metoden af Muhammads (saaws) Da’wah i Makkah vedbliver at være årsag for megen spekulation og forvirring blandt nogle muslimer. Mange individer, grupper og bevægelser påstår at følge metoden, som Profeten (saaws) beskrev gennem udbringelsen af Da’wah, men når de spørges om detaljer, forbliver forklaringen af specifikke målsætninger dunkel …

Læs mere

Spørgsmål angående Frafald

Spørgsmål: Hvis nogen åbenlyst benægter de shariamæssige Hudood (love), såsom afhugning af tyvens hånd, som bliver nævnt i den noble Qur’an, med klare udtalelser, såsom, ”Jeg mener det er tilbagestående”, eller ”Disse regler er ikke en del af Islam, og jeg mener ikke de skal appliceres i dag”, osv. som …

Læs mere

Tawakkul (Tillid til Allah swt): En uddybning

Hvad angår spørgsmålet om at sætte sin lid til Allah (swt), så forstod de første muslimer det meget godt, så de satte deres fulde lid til Allah (swt). Og de udførte derfor de mægtigste handlinger, og kastede sig ud i de værste besværligheder. Dette er anderledes i forhold til de …

Læs mere

Al-Hakam (Lovgiveren)  

Spørgsmålet om, ”Hvem er al-Hakim (Lovgiveren)?”, er fundamentalt i kundskaben ’Usul ul-Fiqh’ i Islam, idet spørgsmålet understøtter måden, hvorpå vi betragter dette liv, og hele den islamiske Shari’ah. Al-Hakim vil sige ”Lovgiveren”, den som er suveræn, som har retten til at lave regler og love, afgøre Halal (det tilladte) og …

Læs mere