Seneste nyt

Årlige arkiver

Forstandens rolle i Islam

FORSTANDEN blev defineret således at den er overførelsen af realiteten til hjernen igennem sansning, og tidligere oplysninger, der fortolker denne realitet. Islam er kommet med masser af Qur’an-vers, der taler/henvender sig til forstanden, de forstandsmæssige, de dybttænkende, de fornuftige med håbet om at de tænker (sig om) eller opfatter. Islam er …

Læs mere

Allah er i live og Han vil aldrig dø

Abu Bakr (ra), profetens (saaw) storartede følgesvend, sagde til folk i Medina efter at have hørt om profetens (saaw) død: “O folk! Den som tilbad Muhammad skal vide at Muhammad er død. Og den som tilbad Allah skal vide at Allah er i live og Han vil aldrig dø.” Allah (swt)’s …

Læs mere

Betydningen af la ilaha ill Allah

Der hersker en udbredt misforståelse omkring trosbekendelsens første led, idet mange tror, at sætningen la ilaha ill Allah kun betyder – der eksisterer ingen anden gud end Allah.Dette er forkert idet sætningen indeholder så meget mere, der er vigtigt at forstå. Uden bevidnelsen på la ilaha ill Allah kan man ikke være muslim hvorfor, …

Læs mere

Den Islamiske Børneopdragelse

Børneopdragelse har en central plads i islam. Allah (swt) siger i koranen: “I, der har Iman: Beskyt jer selv og jeres familie fra ild“(Surah al-Tahrim, 66:6) Det betyder, at vi skal kultivere og opdrage vores børn med islam. ”Giv børn den islamiske opdragelse” siger verset. Den islamiske opdragelse er således …

Læs mere

Forståelsen af Manat (Realiteten)

Islams metode for forståelse af Ahkam er baseret på følgende: en dyb forståelse af problemet, efterfulgt af en undersøgelse, studie og forståelse af de shariamæssige beviser, som kræves til behandlingen af problemet, og til sidst udledningen af denne Hukm fra disse beviser. Så tilstedeværelsen af gruppen (eller partiet) der arbejder …

Læs mere

Sahabahs ofring for Allahs skyld

Muslimer i dag betragter Profetens (saw) ledsagere (Sahabah) som en generation af mennesker, der varmeget “religiøse”. Sahabah (ra) betragtes rigtigt nok som Ummahs bedste generation, og vi lærer om deres etik og manerer med hensyn til hvordan man spiser, påklæder sig, og går osv. Men vi mangler ofte en holistisk …

Læs mere

Hvordan Hijri Kalenderen blev Adopteret

På Khalifah ’Umar bin Al-Khattabs (ra) tid opstod der et problem, som måtte behandles af Khilafah Staten. En mand kom til ’Umar (ra) , og klagede over, at han havde lånt en mand en sum penge, som han havde aftalt skulle betales tilbage i måneden Shawwal. Men lånet var ikke …

Læs mere

Rizq er fra Allah 

En af de mest grundlæggende islamiske opfattelser er at Rizq er fastlagt af Allah (swt). Og enhver person vil og skal få, præcis hvad der er skrevet til ham af Allah (swt), hverken mere eller mindre. ”Og der findes intet væsen på jorden, uden at dets forsyning afhænger af Allah. …

Læs mere