Seneste nyt

Ijma’ as-Sahaabah

Ijma’

Ijma’ er navneordet af det Arabiske udsagnsord ajmaa’, som har to betydninger:

1. At afgøre

2. At enes om noget

Der er mange typer af Ijma’, som diskuteres i bøgerne om usool ul-fiqh.

Ijma’ as-Sahaabah

Hvis Sahaabah (raa), efter Profetens (saaws) død, blev enige enstemmigt om en løsning til et problem, uden afvigelse iblandt dem, ved fraværet af en dom fra Qur’aan og sunnah, så betragtes denne enighed som et daleel (bevis). Denne enighed skal være baseret på læresætninger fra Muhammed (saaws), som de alle kendte til, men som ikke nåede frem til os direkte i form af ahadeeth. Derfor er Ijma’ as-Sahaabah en indikation på selve sunnah. Et eksempel på Ijma’ as-Sahaabah er den prioritet, som skal gives til udpegelsen af en khaleefah for Muslimerne. Profetens (saaws) sunnah informerer os, at den afdøde skal begraves hurtigt, og det er forbudt for dem, der er ansvarlige for begravelsen, at udsætte begravelsen på grund af andre ting. Men da Profeten (saaws) døde, udsatte Sahaabah (raa) hans (saaws) begravelse, indtil de havde udpeget en khaleefah iblandt sig. Før begravelsesarrangementerne var afsluttet, havde Sahaabah samlet sig hos Bani Saa’ida, og indledte processen for udpegelsen af en khaleefah. Efter en diskussion om denne sag, blev alle enige om at give bay’ah (et løfte om lydighed) til Abu Bakr (ra), hvorefter de begravede Profeten (saaws). Ingen af dem protesterede angående udsættelse af begravelsen. Sahaabahs (raa) enstemmige enighed om denne handling, er et daleel for os vedrørende vigtigheden af udpegelse af en khaleefah for Muslimerne, endda en højere vigtighed end det at begrave selveste Profeten (saaws)!

Beviset som Indikerer Gyldigheden af Ijma’ as-Sahaabah

Sahaabah (raa) var den gruppe, som havde den bedste adgang til Åbenbaring (wahi), og som var mest opsatte på at overholde denne wahi i deres handlinger. Deres Ijma’ er et bevis af følgende to årsager:

For det første, fordi Allah (swt) i følgende ayah lovpriser dem kollektivt, og ikke individuelt:

“(Islams) fortrop – de første som forlod (deres hjem) og dem der gav dem støtte (dvs. muhaajiroun og ansaar) og ydermere dem som følger dem i gode handlinger; Allah er veltilfreds med dem ligesom de er med Ham. Og Allah har forberedt Haver til dem, hvorunder floder løber, og det vil være deres bolig for altid; dette er den suveræne triumf!” 

[MOQ Al-Tawbah 9:100]


Denne kompliment gives til Sahaabah (dvs. Muhaajiroun & Ansaar) af den eneste årsag, at de var Sendebudets (saaws) sahaabah. Men komplimenten til andre skyldes det faktum, at de fulgte i sahaabahs (raa) fodspor. Dette betyder, at den oprindelige lovprisning er rettet mod sahaabah (raa). Dem der efterfulgte roses udelukkende på grund af deres efterfølgelse af sahaabah (raa). Derfor kan man konkludere, at ovenstående ayahs mening kun er gældende for sahaabah (raa). Enhver gruppes sandfærdighed, hvad angår det de bliver enige om, bliver bekræftet via den ros Allah (swt) giver dem.

For det andet, en tvivl om deres troværdighed fører til tvivl om Islam. Sahaabah (raa) var den generation, som transmitterede Qur’aan og berettede Ahadeeth. Hele vores Deen er blevet videregivet til os gennem denne gruppe. Denne gruppe var midlet, hvormed Allah (swt) valgte, at Qur’aan skulle samles (mellem to brædder) og bevares. Allah (swt) lovede at bevare denne skrift (Qur’aan) via deres hænder. Han (swt) siger:

“Falskhed kan ikke røre den (Qur’aan), hverken foran eller bagved den. Det er en Åbenbaring fra den Alvise, som fortjener al lovprisning.” 

[MOQ Fussilat 41:42]


Det vigtige punkt, som man skal huske, er, at Ijma’ as-Sahaabah ikke er sahaabahs (raa) personlige holdninger vedrørende et eller andet teknisk emne. Derimod er det deres enighed om specifikke sager med hensyn til dens afgørelse ifølge Islam, dvs. en enighed om en Shar’i dom. Sahaabah (raa) blev ikke enige om, at en bestemt ting er tilladt eller forbudt Islamisk set, uden at vide om den handling var anerkendt eller kritiseret af profeten (saaws). Men ahadeeth om dette er ikke berettet videre til os; istedet er selve dommen overbragt via sahaabahs (raa) totale enighed. De retslærde (‘ulema) er enige om, at Ijma’ as-sahaabah er et bindende bevis.

Hvem er en Sahaabi?

Der findes to definitioner af en sahaabi:

1. En Muslim, som så Profeten (saaws)

2. En Muslim, som levede i nærheden af Profeten (saaws) i mindst et eller to år, eller som deltog i en eller to ghazawaat (militær ekspeditioner anført af profeten (saaws)).

Den sidstnævnte definition blev rapporteret af Sa’eed bin Al-Musaiyib (ra), og den er mere korrekt.

Se også

Abu Hanifa om vigtigheden af partimæssigt arbejde

Abu Hanifa(rah) havde en stærk holdning om nødvendigheden af det partimæssige arbejde for at påbyde …