Open Chat.
1
Close chat
Hej! Tak for at bes?ge os. Tryk venligst p? Start knappen for at chatte :)

Start

4 online

Bøger

Muhammad (saw) - Fordomme og Fakta

Download | PDF Version | 1,943 Kb

Et debatoplæg som tilbageviser nogle af de mest hyppige fordomme og usandheder om Profeten Muhammad og forklarer hans status og betydning for Islam og muslimer

Forfatningsudkast til Khilafah-staten

Download | PDF Version | 381 Kb

Dette er et forfatningsudkast til Khilafah-staten som vi lægger frem til muslimerne – mens de arbejder for etablering af Khilafah-staten og reetablering af styret med Allahs åbenbarede lov – for således at de forestiller sig den islamiske stats realitet form og...

Den Islamiske Samfundsmodel - En Handlingsplan for ændring

Download | PDF Version | 437 Kb

I dette dokument tilsigter vi at demonstrere hvordan et reelt islamisk politisk program for de muslimske lande burde se ud og hvordan vi kan implementere det såfremt vi bliver betroet med magt.

Muslimernes rolle i vesten

Download | PDF Version | 2,812 Kb

Hvad er vores rolle som muslimer der lever i Vesten? Hvad er formålet med vores tilstedeværelse her? Og hvilke svar giver Islam på disse spørgsmål? Det er utroligt vigtige spørgsmål og vores eksistens som muslimer afhænger i høj grad af det svar vi når frem til. Men før vi kan forstå vores rolle i Vesten kræver det først og fremmest at vi forstår os selv. At ...

Miljø problemet - Årsagerne & Islams løsning

Download | PDF Version | 302 Kb

Miljøspørgsmålet har igennem hele menneskehedens historie aldrig fået nær så megen opmærksomhed som i de seneste årtier efter at miljøet er kommet i ubalance som følge af de negative konsekvenser af den industrielle revolution og menneskets rovdrift på naturressourcerne. Verdens befolkninger frygter nu en altødelæggende forværring af miljøtilstanden. Blandt de mest debatterede emner i denne sammenhæng er klimaændringerne og den globale opvarmning som ikke kun vedrører et bestemt ...