Seneste nyt

De anbefalede handlingers effekt på muslimen

Muslimen bærer store forhåbninger fra sin Herre; han/hun har altid tillid til Ham, Hans Barmhjertighed og Nåde. Håb (raja‘) er et ritual som binder muslimen til Allah (swt). Allahs Sendebud (saaws) sagde: ”Allah (swt) siger: ‘O søn af Adam, så længe du laver du’a til mig og forventer af mig med håb, så vil Jeg tilgive dig alt, ufortrødent‘”. 

Allah (swt) siger: 

De, der da håber på mødet med deres Herre, lad dem handle retfærdigt og ikke sætte nogen ved siden af deres Herre i deres tilbedelse

[OQM. Al-Kahf 18:110]


Muslimen søger tilflugt hos Allah og beder Ham om hjælp meget tit, og dette er en del af de ritualer som styrker tilbøjelighederne og handlinger (psyken) og bringer ham nærmere hen imod at opnå Allahs tilfredshed. Allahs Sendebud (saaws) plejede at søge tilflugt hos Allah fra mange onde ting i mange situationer. Ibn ’Abbas (ra) rapporterede at Allahs Sendebud (saaws) plejede at lære dem denne du’a, på samme måde som han (saaws) lærte dem vers fra Quranen. Han (saaws) sagde: ”O Allah jeg søger tilflugt hos Dig fra Helvedesildens straf, og søger tilflugt hos Dig fra gravens straf, Al-Massih Al-Dajjals fitnah og livets og dødens prøvelser”. Allahs Profet (saaws) sagde også i en Hadith Qudsi: ”Allah siger: Hvis han (tjeneren) søgte tilflugt hos Mig, vil jeg give ham det og hvis han bad om Min hjælp så vil Jeg hjælpe ham”.

At søge tilflugt fra mange ting er blevet nævnt i Sunnah, såsom at søge tilflugt fra bekymring, sorg, bedrøvelse, griskhed, nærighed, dovenskab, undertrykkelse, fitnah, had, hykleri og dårlige manérer.

Muslimen styrker sin nafsiyyah (psyke) gennem frygt for Allah. Allah (swt) siger: 

Kun de af Allahs tjenere, som besidder viden, frygter Ham

[OQM. Fatir 35:28]


Han (swt) siger også: 

Idag har jeg fuldkommen gjort jeres Deen for jer, og fuldendt min nåde over jer, og valgt islam til jeres Deen

[OQM. Al-Ma‘idah 5:3]


Profeten (saaws) sagde: ”To øjne vil ikke blive rørt af Helvedes ild: Et øje der græd pga. frygt for Allah og et øje der brugte natten på at vogte i kampen for Allahs sag (fi-sabil-Illah)”.

Selve nafsiyyah (muslimens psyke) bliver også styrket ved at bede om tilgivelse og ved at angre (fortryde). Allah (swt) siger: 

Bed om jeres Herres tilgivelse. Han er sandelig den Alttilgivende

[OQM. Nuh 71:10]Allahs Sendebud (saaws) sagde også: ”Den bedste Istighfar (at søge tilgivelse) er at sige: ’O Allah! Du er min Herre, der er ingen andre guder end Dig. Du har skabt mig og jeg er Din tjener. Jeg overholder min ed og mit løfte til Dig, så meget jeg kan. Jeg søger tilflugt hos Dig fra det onde i det, som jeg har udført. Jeg vender mig mod Dig i håb om Din gave til mig og jeg erkender min synd overfor Dig; så tilgiv mig, for ingen andre tilgiver synderne end Dig.’ Den der siger dette i løbet af dagen med sikker vished, og dør inden han går i seng, så er han blandt Himlens beboere; og den der siger dette i løbet af natten med sikker vished og døde mens han sov, så er han også blandt Himlens beboere”.

Sandelig, de udholdende og standhaftige vil få deres løn uden regnskab

[OQM. Al-Zumar 39:10]


Profeten (saaws) sagde, da Sa’d spurgte ham om hvilke personer der testes mest: ”Profeterne, derefter dem der ligner dem mest, og så videre. En mand testes i forhold til sin deen (dvs. iman på Islam). Hvis hans deen er solid, vil hans prøvelse intensivere, og hvis der var en svaghed i hans deen, vil han blive testet ifølge det; så prøvelsen vil fortsætte med at ramme ham indtil han betræder denne jord uden at have en synd påskrevet sig”.

Når muslimen læser om belønninger i moskéerne og gruppebøn, så forøger han sine besøg til moskéerne og hans gruppebønner, så vil åndeligheden finde vej til hans hjerte med styrke og indflydelse. Allah (swt) siger: 

Allahs moskéer besøges kun af dem der har iman på Allah og den yderste Dag”.

[OQM. Al-Taubah 9:18]


Allahs Sendebud (saaws) sagde i en Hadith Qudsi – hvor han (saaws) citerer Allah (swt) med hans (Muhammads) egne ord: ”Mit Hjem på Min Jord er moskéerne, og mine besøgende i dem er dem der kommer ofte. Så velsignet være den der rensede sig i sit hjem og derefter besøgte Mig i Mit Hjem; og det er kun passende for Værten at beære Sin gæst”.

Allahs Sendebud (saaws) sagde: ”Syv typer mennesker vil Allah placere under Sin Skygge på Dagen, hvor der ikke vil være andre skygger end Hans: Den retfærdige Imam (regent), den unge som voksede op i tilbedelse af Allah, manden hvis hjerte er bundet til moskéerne…”. Han (saaws) sagde også: ”Og giv gode nyheder til dem der går gennem mørket til moskéerne, at de på Dommens Dag vil være i lyset”.

Allahs Sendebud (saaws) sagde ydermere: ”Han som renser sig i sit hjem og derefter går mod et hus blandt Allahs huse for at udføre en af de pligter påskrevet af Allah, så vil ét af hans skridt fjerne en synd og et andet skridt løfte ham én grad”.

Han (saaws) sagde angående belønningen ved gruppebøn: ”Gruppebønnen indeholder mere belønning end den individuelle bøn, med 27 grader”. Igen siger Profeten (saaws) også: ”Den tungeste bøn for hyklerne er ’Isha og Fajr bønnerne, og hvis de vidste hvilken belønning de indebar, så ville de udføre dem selv hvis de skulle kravle”.

Han (saaws) sagde også: ”Den der beder ’Isha med en forsamling, er som om han havde lavet qiyam halvdelen af natten, og den der beder Fajr med en forsamling, det er som om han havde lavet qiyam hele natten”.

Al-Tirmidhi reporterede, at Allahs Profet (saaws) sagde: ”O Allah jeg beder Dig om at retlede mig til at udføre gode handlinger, at undgå de onde handlinger, at have kærlighed til de fornødne, at Du tilgiver mig og har Bamhjertighed over mig; og hvis Du ønsker at pålægge en fitna (hård prøvelse) over nogle bestemte personer, så tag mit liv før jeg bliver en del af den. Jeg beder Dig om Din kærlighed og kærligheden fra dem der elsker Dig og kærlighed til en handling som vil bringe mig tættere på at få Din kærlighed”. Profeten (saaws) sagde også: ”Dette er Sandheden, så lær den udenad, og undervis i den”.

O muslimer! Dette er sådan, at Shari’ah betragter overvejelse, mægtiggørelse, frygt for Allah, at vende sig mod Ham, at søge Hans hjælp og tilflugt hos Ham, som tilbedelse. Den betragter også du’a for at være selve tilbedelsens hjerne.

At eftertragte perfekt udførelse af ritualerne og forpligtelserne, udholdenhed og frivillig faste og bøn bliver også betragtet som værende tilbedelse. Så hvis I ønsker, at jeres åndelige aspekt skal være solidt og overflodigt, bevar så jeres forbindelse til Allah (swt) ved at spekulere, tale, handle og træde frem med fuld bevidsthed og med en opfattelse således, at I kan mærke glæden og sindsroen i de mørkeste af tider og mellem prøvelserne som vi lever i, og som omringer os fra ethvert hjørne. Vær altid i en tilstand af lydighed til Allah (swt).

Udover pligterne og afholdelsen fra forbudene, udfør adlydelseshandlinger og forudsætningerne for tilbedelse, omend det er wajib eller nafilah og udtal de ord som passer enhver begivenhed, omend i en tid med trængsel, eller på vej til en rejse, eller ved tilbagevenden fra en rejse, eller når man forlader et selskab eller mødes med folk, eller når man forlader en forsamling, eller når man hører kragerne og æslerne, eller når man forlader sit hjem eller tager nyt tøj på, eller når nymånen ankommer, eller når vinden blæser, eller når det regner, eller når man træder ind på markedet, eller besøger de syge, eller når man frygter fjenden, eller når man udfører enhver handling, stor eller lille. Vores Profet (saaws) og vores eksempel plejede at bede hele natten indtil hans fødder blev hævede. De sagde til ham: ”Har Allah ikke tilgivet dig din fortid og fremtid?” Han (saaws) svarede: ”Gør det mig så ikke til en taknemmelig tjener?

De, der påtager sig kaldet til Islam bør være i fronten, når det drejer sig om at udføre mandubat (anbefalede handlinger) og andre adlydelseshandlinger; det er os, der mest har brug for at forøge vores åndelige ammunition og forøge vores mængde af taqwa under den torn-fulde og hårde gennemrejse, hvorunder man bærer dawah, fordi vi har sværget at tjene denne deen og genoplive vores ummah. 

Mens man lægger mærke til bedraget, som ligger forude og fjendernes undertrykkelse, og med ingen anden magt til at modstå og fuldende gennemrejsen andet end med styrken fra vores nafsiyyah (psyke), som vi udvikler gennem at udføre hvad end der bringer os nærmere Allah (swt), vores Herre og vores Skaber, så bør vi derfor kombinere de tilbedendes kvaliteter med de tænkende politikeres kvaliteter, således at vi kombinerer politik, varetagelse og tilbedelse (ibadah) sammen, så vi kan være ligesom Profetens (saaws) sahabah (raa), tilbedere om natten og kavalerimænd om dagen; og så vi kan være ligesom dem der beskrives af Allah (swt) som:

De, som vender sig til Allah i anger, som tjener Ham og lovpriser Ham, som drager omkring (i landet) for at tjene Ham, som bøjer sig og kaster sig ned (i bøn) til Ham, og som påbyder ma‘rouf (det rette) og forbyder munkar (det slette), og de, som vogter over (de) grænser, der er sat af Allah, forkynd du glædeligt budskab for sådanne mu‘mineen”.

[OQM. Al-Taubah 9:112]


Se også

Abu Hanifa om vigtigheden af partimæssigt arbejde

Abu Hanifa(rah) havde en stærk holdning om nødvendigheden af det partimæssige arbejde for at påbyde …