Seneste nyt

Iman kalder til handling

Fra det øjeblik Qur’aanil-Kareem blev åbenbaret til Muhammad (saaws), begyndte han (saaws) at kalde til Allahs (swt) Vej; folk begyndte at komme til ham for at lytte, og blive hans ledsagere. De anerkendte Islams ’Aqeedah, deres overbevisning (Iman) var absolut og ren, og det var denne overbevisning som forvandlede dem, så de blev de bedste blandt mennesker, med den bedste tænkning, viden, og uafbrudt handling. Bevæbnet med deres overbevisning, begyndte de at bekæmpe Jahiliyyah (uvidenhed); det var en intellektuel og politisk kamp. Skønt de kun var få i antal, var de stærke, robuste og kompromisløse, indtil Allah (swt) gav dem Sejr, og Staten blev etableret i Madinah. På det tidspunkt påbegyndte de nye handlinger, til den intellektuelle og politiske kamp tilføjede de en militær kamp med Kuffar, ved at erklære Jihad og begynde at kæmpe og udsprede Islam. Hele lande blev åbnet til Islam, indtil det meste af Jorden kom under den Islamiske autoritet.

Således forstod de Islam og således implementerede de den i deres liv. De adopterede Iman korrekt og forstod, at Iman kaldte dem til at handle, og de arbejdede i to stadier og fik succes.

Det blev berettet, at hver gang en Ayah kom, så tog Sahabah den, forstod den, og implementerede den; derefter ville der komme andre Ayaat, som også blev implementeret med det samme. Deres levemåde (Deen) var udelukkende baseret på deres overbevisning, og de var oprigtige i overholdelse af dem begge, og de forsømte ikke ét af påbudene, men implementerede dem i deres helhed. De fortjente Allahs (swt) velsignelse, og Allah (swt) sagde,

Allah er tilfredse med dem, og de er tilfredse med Ham. 

[MOQ 9:100]


Iman var ikke kun i deres hjerter, og de viste den ikke kun ved at tilbede og ihukomme Allah (swt), eller gennem deres moralske adfærd. Deres Iman var meget mere end det; de var en kompromisløs force med stor energi, styrke og beslutsomhed overfor Kufr. Det var på denne måde, Sahabah lærte fra Muhammad (saaws), eleverede sig og handlede dynamisk i deres Da’awa for at etablere en Stat, som varede i mange århundreder.

De refererede til Qur’aanil-Kareem, og forbandt altid deres handling med deres overbevisning. Allah (swt) sagde,

Dem der anerkender (absolut) og gør gode gerninger vil indtræde Paradis

[MOQ Ibraheem:23]


og,

Sandelig mennesket er fortabt. Undtagen dem der anerkender (absolut) og gør gode gerninger

[MOQ Asr:2-3]


og,

Sig: ’Arbejd! Allah, Muhammad og al-Mumineen vil se jeres arbejde.

[MOQ Tawbah:105]


Sahabah blev kaldt til handling. De lyttede til Profeten (saaws) som befalede dem til at handle, og han (saaws) ansporede dem meget på Allahs (swt) Vej.

Hvad er arbejde? Det højeste og bedste er arbejdet på Allahs (swt) Vej; og af dette arbejde er arbejdet for at elevere Ummah, etablere Islams Stat, bære Da’awa og indlede den politiske og intellektuelle kamp imod Kufr; ligesom Muhammad (saaws) arbejdede før Statens etablering, arbejde imod Kafir tyrannerne, bekæmpe deres planer, afsløre deres dagsorden, og aldrig acceptere deres regimer, og etablere Khilafah og forene de Muslimske lande igen under Islams flag, insha Allah.

Men blandt de værste er dem der forstår Iman som noget, hvor man sidder ned i dovenskab, og lader situationen være som den er, og endda løber væk og kommer med meget svage grunde til hvorfor man ikke skal arbejde på Allahs (swt) Vej. Ved at sige, ”Hvad kan vi gøre? Vi er svage og tyrannerne har fuld kontrol.” Eller ved at sige, ”Vi ønsker ikke at skabe Fitnah (splittelse)”, og ønsker at redde sig selv fra Fitnah ved at løbe væk. Endnu værre er det at forstå, at Iman betyder at arbejde for at opnå penge til at forsørge børn og fattige mennesker, og at etablere huse og farme gennem handel og industri, uden at involvere sig i politiske aktiviteter.

Disse to typer folk er dem der har overladt mennesket til at blive styret af Kufr og hjælper indirekte til at Muslimer bliver regeret af Vestens nikkedukker. De anerkender ikke (på en absolut måde) som de burde, og forstår ikke hvad deres Iman påbyder dem at gøre.

Det er rigtigt, Islam påbyder jer at erklære Iman på Allah, Hans Sendebude, Hans Bøger, Englene, den Sidste Dag, og Al-Qadha wal-Qadr. Men udover det, så er jeres handlinger en pligt, som man er påkrævet at udføre, handlinger som at arbejde for at opnå forsørgelse (Rizq), udføre Salah, arbejde for at elevere Ummah og etablere Khilafah, og arbejde for at ændre situationen, ved at angribe falskheden. Dette er alle sammen handlinger jeres Iman kræver I opfylder; og vi er forpligtet til at udføre dem alle sammen.

Muhammad (saaws) sagde, ”At implementere en af Islams straffelove på Jorden er meget bedre end 40 års regn”, og, ”Den som dør uden Bai’ah (lydighedsløfte til en Khaleefah) på sin nakke, dør en jahiliyyah-død”, og, ”Ved Allah, påbyd det gode og forbyd det slette, og grib tyrannens hænder, og tving ham over sandheden, og hold ham til sandheden; ellers vil Allah ramme jeres hjerter, én efter én, og så vil Han forbande jer, som Han forbandede dem (Israels Børn)”.

O Muslimer! Sahabah adopterede Iman, som de skulle og forbandt den med alle deres handlinger, hvormed de opnåede sejren fra Allah (swt). I dag forlader Muslimerne arbejdet og handlingen, specielt den højeste – det bedste arbejde – og de accepterer den svage Iman, og har fejlet og er blevet totalt ydmyget.

O Muslimer! Denne Ummah er den bedste Ummah, og denne Ummah er indehaver af den bedste tanke i verden. Det er den bedste kulturs Ummah; den kultur som stemmer overens med menneskets natur, med en meget unik historie, en Ummah der udspredte godhed og retfærdighed og sandhed på Jorden, indtil alle var lykkelige, selv Bogens folk var tilfredse til den grad, at de hjalp Muslimerne imod deres fjender.

I dag er det på tide at følge i Sahabahs fodspor, og begynde at udføre handlingerne – de højeste handlinger – at elevere og ændre situationen, og ikke være tavse overfor denne store Munkar (ondskab).

O Muslimer! Før Islam var Jorden i mørke; det persiske og romerske emperium havde besat Jorden og udspredte stor korruption og ondskab, indtil Islam kom. Islam kom og korrigerede menneskets tilstand, ødelagde disse Stater og implementerede retfærdighed gennem Khilafah. I dag ser vi Jorden endnu engang domineret af korruption med Kapitalismens Stater, der besidder kontrollen. Kufr, ondskab og korruption er hverdagskost og forårsager død og ødelæggelse; kampen for udnyttelse gennem Kolonisering, og rentemæssig kontrol har overtaget vores lande. Menneskeheden er vildledt og formålsløs. Kommunismens korruption har fjernet den fra Jordens overflade, Kapitalismens korruption har vist sig, men hele verden er gennemsyret af fortvivlelse.

Så Islam skal vende tilbage nu for at rykke al den korruption op med roden, for dermed at reparere og redde mennesket. Der er ingen andre måder dette kan ske på end gennem Khilafahs reetablering, for at ødelægge de Stater som repræsenterer Kufr og korruption, og slette alle tegn fra de korrupte regenter, og gøre det muligt for Islam endnu engang at være lyset for vildledte folkeslag. Islams tilbagevenden er så nær fordi Ummah ingen værdifulde tanker eller idéer har udover Islam, og regeringernes svaghed i de Muslimske lande og deres forræderi kan lugtes overalt.

Der er ikke andet tilbage end handling, og de sidste skridt tilbage til Allahs (swt) Vej, for at rykke korruptionen op med rode og blotlægge alt hvad ligger gemt.

O Ummah! ARBEJD, BEVÆG DIG, INDLED DIN KAMP IMOD KUFR. Og Allah (swt) har lovet,

O I som erklærer Iman! Hvis I støtter Allahs sag, så vil Han støtte jer og grundfæste jeres fødder.

[MOQ Muhammed:7]


Jeres Iman kræver, at I implementerer Islams Deen, og forbinder jeres overbevisning til handling. Så kom med jeres handlinger, specielt de højeste. Arbejd for at få fjernet disse nikkedukker (regenterne), og må Allah (swt) give os Sejren.

Was Salaamu ’aleikum wa rahmatullahi wa barakaatuh

Se også

Abu Hanifa om vigtigheden af partimæssigt arbejde

Abu Hanifa(rah) havde en stærk holdning om nødvendigheden af det partimæssige arbejde for at påbyde …