Seneste nyt

Teknologi i den Islamiske stat

Mobiltelefoner, Fjernsyn & DVD i den Islamiske Stat?

Hvordan vil teknologi fremstå, når Islam kommer tilbage som komplet levemåde? Vil der være noget som SMS, eller vil vi være nød til at råbe til hinanden? Vil vi være nød til at give afkald på motorcykler, og ride på kameler i stedet for? Vil det teknologiske niveau blive værre, efterhånden som folk skynder sig at rejse, for at arbejde i udlandet? Hvorfor er den Islamiske verden så langt tilbage i forhold til Vesten, teknologisk set? Folk har den holdning, at Islam er en religion, som kom for 1.400 år siden, og intet har at gøre med nutidens verden. Denne holdning foreskriver, for at blive moderne og progressiv, at man afskærer sig fra Islam. Denne holdning foreskriver også, at hvis man bringer Islam tilbage, så vil det resultere i, at man bliver middelalderlig og tilbagestående.

Denne holdning er forkert. Læs videre for at opdage hvorfor.

Islam er ikke kun beregnet til livet for 1.400 år siden

For det første: Islam er en ideologi, og ikke en religion. Der findes ikke noget, den ikke omtaler. Den kom ikke kun for at omtale individer. Den omtaler os også som et samfund. Islam har sit eget unikke økonomiske system, uddannelsespolitik, styresystem, udenrigspolitik, og socialsystem. Vi skal bare undersøge det. For det andet, Islam kom ikke bare for 1.400 år siden; den blev åbenbaret af Allah (swt). Allah (swt) kender menneskehedens natur bedre end vi kender os selv.  

Han (swt) kender også det potentiale Han (swt) lagde i de materielle ting, som kan udvikles til teknologi. Sandelig, Hans (swt) Deen kom til enhver tidsalder. Hans (swt) Sidste Profet og Sendebud, Muhammed (saaws), viste os vejen. Da den islamiske stat blev etableret i madinah, indledte han (saaws) mange handlinger, hvorigennem Muslimer blev førende indenfor teknologi. Disse handlinger er vigtige for os at forstå, da hans (saaws) Sunnah er et eksempel for os.

Den Islamiske Holdning til Teknologi

Da Islam kom for første gang som et komplet system, sendte Allahs Sendebud (saaws) Muslimer på en speciel mission til Al-Shaam (nutidens Syrien, Jordan og Palæstina). På det tidspunkt var Al-Shaam ikke regeret af Islam, men var domineret af en af tidens Supermagter, Romerne, som var kristne. Disse romere var særdeles veltrænede i militærteknologi, og havde udviklet en dhababa og en dhaboor, to specielle katapulttyper (manjaneek).

Muslimerne tilegnede sig også rendegravningsteknologi fra tidens anden Supermagt, Perserne, via Salman Al-Farsi (ra), og anvendte den i Khandaq (grøften) kampen. Dette er tilladt i Islam, fordi Muslimerne tog ikke deres ideologi fra Perserne og Romerne. De adopterede ikke deres doktriner, værdier og livssystem. De tog kun teknologien fra dem, som reelt ikke kommer fra en særlig doktrin, og er noget alle mennesker kan opdage, ved Allahs (swt) Nåde. Ydermere brugte Muslimerne denne teknologi på Allahs (swt) vej, og ikke på Kuffars vej.  

Gennem sin Sunnah viste Allahs Sendebud (saaws) os, at teknologi i sin oprindelse, er tilladt (mubaah) i Islam, men skal kun bruges i en halaal henseende. Så en kirurgs kniv kan bruges til at afstedkomme helbredelse, men ikke til at abortere en uskyldig baby. Fjernsyn, Internet og DVD kan bruges til at udsprede Sandheden, men ikke til at udnytte kvinder som materielle objekter.

Den Islamiske Stat Bygger en Industriel Base

Muslimernes mission var ikke kun at tilegne sig denne teknologi, men også at udvikle den i den Islamiske Stat. Denne viden var ikke kun beregnet som viden alene, men blev omdannet til kompetencer og en indenrigs industri. Gennem denne Sunnah var der på meget kort tid sket en ændring i Muslimernes militærkompetencer. I Badr kampen havde Muslimerne så dårlige midler, at mange var nød til at dele skjolde, da der ikke var tilstrækkeligt til alle. Men situationen ændrede sig hastigt. Muslimerne begyndte at fremstille deres egne katapulter og andre teknologier, og endte med at overtage både Romerne og Perserne, for dermed at blive den eneste Supermagt i århundreder.  

I det 15. århundrede byggede Sultan Muhammed den største kanon, mennesket nogensinde har set. Islam holdt dem ikke tilbage, fordi de implementerede den som en ideologi. Faktisk var Muslimerne i Khilafah Staten i århundreder førende indenfor mange teknologiske områder, strækkende fra landbrugsvidenskab til medicin. Folk kom fra hele verden, for at studere på Khilafah Statens universiteter.

Khilafah Reverserer den Intellektuelle Tilbageståenhed

Vi er blevet afhængige af Vesten udelukkende på grund af Islams fravær som ideologi. IMF (den Internationale Monetære Fond) har sønderrevet vores økonomi med en politik, der har eksponeret Ummahs resurser og rigdom for Vestlige multinationale firmaer, og forkrøblet vores indenrigs industrier. Priser på vand og elektricitet er steget, på grund af privatisering af hvad der ifølge Islam er Ummahs ejendom. Vores unge rejser til Vesten for at søge viden, og vender tilbage hvor der ikke er arbejde, fordi der ikke er nogen industriel base her.

Dette behøver ikke være tilfældet, og vil ikke være tilfældet når Khilafah vender tilbage og Islam vender tilbage gennem den som ideologi. Khilafah er pålagt at undervise ethvert individ, mand eller kvinde, Muslim eller ikke-muslim, i hvad der er nødvendig for at gøre fremskridt i livet.

Khilafah skal bygge biblioteker, laboratorier og uddannelsesfaciliteter, både udenfor og indenfor universiteter og læreanstalter. Khilafah vil søge at skabe en overflod af ’Ulema, opfindere og kreative tænkere i Khilafah, hvilket tidligere var tilfældet i århundreder. Khilafah skal nedfælde en politik for hastigt, at tilegne sig den sidste nye nukleare, rumfarts- og luftrumsteknologi, for at styrke staten, så den kan beskytte Ummahs værdighed og ære. Den skal føre opsyn med den landbrugsmæssige produktion, for at sikre, at den opnår fuldt udbytte af jorden, med optimal effektivitet. Den skal føre opsyn med industri, så den Muslimske Ummah igen bliver en verdensleder.  

Dermed vil Khilafah bruge Ummahs resurser effektivt til at skabe job, udvide hendes arbejdsstyrke, hvilket vil fremme hendes økonomi yderligere.

Bring Islam Tilbage så Teknologien Bruges Korrekt

Verden har igen meget brug for, at Islam vender tilbage som Supermagt. Vesten har teknologi, men deres ideologi er ikke fra Allahs (swt) retledning. Så de bruger teknologi på ukorrekt og destruktiv vis. De bruger ikke Internettet til at udsprede Sandheden; derimod bruger de den til at nedværdige kvinder og mænds ære. De bruger ikke våben, for at forsvare de svage, og oprette Sandheden på jorden; derimod bruger de dem, for at undertrykke, terrorisere og dræbe de svage.  

Vi er lige nu i en god position til at tage føringen fra Vesten. Allah (swt) har givet os store resurser, heraf ikke mindst en ung og energisk befolkning. Alt hvad vi behøver, er det islamiske system, så vi kan bruge alt dette på en produktiv måde.

I dag er vi nød til at arbejde for at bringe Islam tilbage, så vi endnu engang kan blive et skinnende eksempel for menneskeheden. Vi elsker Allah (swt), vi elsker den Sidste Profet, Muhammed (saaws); lad os da arbejde for at bringe Islam tilbage. Sandelig, Khilafah er tidens største nødvendighed.

Se også

Abu Hanifa om vigtigheden af partimæssigt arbejde

Abu Hanifa(rah) havde en stærk holdning om nødvendigheden af det partimæssige arbejde for at påbyde …