Seneste nyt

Påmindelse om dommedagen

Allah siger:

“Og vi vil visselig afprøve jer med en del af frygt og sult, og tab af ejendom og liv og afgrøde. Forkynd dette til de udholdende.

[MOQ al-Baqarah 2:155]


Allah swt har givet os som værende muslimer mægtige forpligtigelser, specielt os der lever i dag. Disse forpligtigelser skal munde ud i sanselige resultater. Det er vores opgave at fjerne de kufr magter der har kolonialiseret vores lande, og få oprettet den islamiske stat.

Det er ligeledes vores opgave at befri Palæstina og forene ummah under én ledelse. Der findes intet på dette liv, som kan realisere vores ønsker om en forenet nation og en ummah og sejr, foruden den islamiske aqeeda.Den islamiske livsanskuelse. Kampen er hård, og prøvelserne er vedvarende, og ingen vil kunne modstå disse prøvelser med undtagelse af islams aqeeda. Den islamiske aqeedah giver mennesket svar på hvad disse prøvelser vil gavne i det hinsides. Den islamiske aqeeda forpligter troen på dommedagen, og med denne overbevisning vil en muslim kunne modstå mange af de jordiske prøvelser, fordi man har en overbevisning om at intet på dette liv vil gå fortabt eller blive overset, men at man vil blive belønnet eller straffet for enhver handling man udfører.

Denne overbevisning om døden og hvad der kommer efter skaber kæmpe motivation og dynamik hos muslimerne. Man vil gøre alt for at undgå jahannam og dens lidelser og arbejde hårdt for at opnå jannah og dets nydelser.

Allah (swt) siger i koranen:

“Allah har sandelig købt muslimernes liv og ejendom for at de til gengæld får jannah”.

[MOQ al-Taubah 9:111]


Iman på det hinsides er betingelsen for at en person kan træde ind i islam. Iman på dommedag er iman på at mennesket vil genopstå efter døden, og hele universet vil gå under. Det er ligeledes iman på at mennesket vil blive tildelt bøger, for at de skal læse om hvad de har foretaget i det jordiske liv. Og det er ligeledes iman på helvedet og den hårde straf der venter, og jannah og de kæmpe nydelser der venter.

Vi skal forberede os på den dag, hvor solen vil stå op i vest, hvor jorden vil ryste så voldsomt, at selv den ammende mor vil glemme sit barn. Hvor rystelsen vil være så voldsomme, at mennesket vil tro det er i beruset tilstand. Hvor chokket vil være så stort at de unge vil blive gråhårede. Den dag hvor stjernernes lys vil forsvinde, og bjergene vil løftes fra jorden og opløses, himmelen vil flække, og omdanne sig til porte for jannah og jahanam.

Allah ( swt) siger.

“Oh I mennesker, frygt jeres herre, sandelige timenes rystelse er en mægtig sag…..”

[MOQ Al-Haj 22:1]


Vi muslimer venter på denne dag, hvor menneskets krop og legeme vil samles på ny, og hvor Allah swt vil rejse det fra dets graveplads.

Allah (swt) siger i koranen:

“Han sagde, hvem kan give liv til knoglerne når de er rådne, sig den der skabte knoglerne første gang vil give dem liv. “

[MOQ Yasin 36:78-79]


I et andet vers siger Allah.

“det skyldes at Allah er den eneste sandhed, og at han giver liv til de døde, og at han magter alting. Og at dommens dag vil komme uden tvivl, og at Allah vil oprejse dem der er i gravene.”

[MOQ An-Nisa 22:6-7]


Opstandelsesdagen vil være den dag, hvor folk vil genopstå i massevis. Hvor folk vil stå klemt mellem hinanden. Hvor solen vil være nær. Folk vil være nøgne, men de vil være betaget af dette mægtige regnskab. Folk vil enten blive henvist til en vej i deres højre side eller i deres venstre side. Den der bliver ført til vejen på den højre side kan glæde sig over jannahs nydelser, hvorimod den der bliver henvist til den modsatte side, altså venstre side, skal forberede sig på jahanams straf. Denne person vil have et alvorligt problem, et problem som han aldrig har stødt på i det jordiske liv. Og som netop det jordiske liv har ført ham til. Han er nu på vej til et sted der aldrig vil ende og hvor straffen vil vare ved i al evighed.

På opstandelsesdagen vil menneskeheden ligeledes vente på at få bøgerne leveret. Vi vil komme til at læse om alle de handlinger vil har foretaget på det jordiske liv. Selv detaljerne vil ikke undlades i bøgerne. At få modtaget bogen på sin højre hånd er en glædelig nyhed, for dette vil betyde at man er reddet fra jahanams straf og smerter.

Den der modtager bogen med sin venstre hånd vil træde frem for at modtage resultatet. Bogen han får leveret vil være farvet med sort, og teksterne vil ligeledes være farvet med sort. De gode gerninger han har udført i livet vil være tydelige, og han vil starte med at læse sine gode gerninger. Jo mere han læser jo mere overbevist bliver han om at han vil blive reddet fra helvedes ild, indtil han når den sidste side hvori der vil stå. Disse er dine gode gerninger, men fra dig er de afvist, hans ansigt vil sortne. Så vender han bogen og læser hans dårlige gerninger, og hans ansigt vil kun sortne mere og mere, når han når til sidste side vil der står. Disse er dine synder og de vil nu blive fordoblet. Der vil blive sagt til ham gå til dine venner og fortæl dem, at deres regnskab vil være ligesom dit, og han vil sige: Gid jeg aldrig har fået min regnskabsbog, og han vil kastes i jahanam.

“hvad angår den som får sin bog i højre hånd, han vil sige: kom læs min regnskabsbog, jeg vidste visselig at jeg skulle møde mit regnskab, så vil han være i et velbehageligt liv, i en ophøjet jannah, dens frugter vil være tæt på ham, der vil blive sagt: spis og drik med velbehag for hvad I har udrettet i de forgangne dage. Hvad angår den der modtager sin bog fra venstre, så vil han sige: gid jeg ikke har modtaget denne bog, og heller ikke vidste hvad min regnskab vil være…gid døden havde gjort en ende på mig Mine rigdomme har slet ikke reddet mig, og min magt er gået fortabt…tag ham og lænk ham og kast ham i helvede.”

[MOQ Al-Haqqah 69:19-31]


Vi muslimer forbereder os på at reddes fra helvedes ild, og træde ind i jannahs haver. Allah har i koranen i massevis af vers beskrevet hvor modbydeligt og hårdt det er i jahanm. Og med disse vers motiveres vi til at arbejde hårdt for at opnår jannah. I dette jordiske liv får man smagt smerte. Enten ved at blive ramt af en sygdom, eller krig, tortur, naturkatastrofer osv. En muslim vil med sin overbevisning klare smerten, men en vantro ville måske vælge at tage sit eget liv.

Allah swt giver os en smagsprøve af jahamman ved at fortælle os at uanset hvor inderligt man vil ønske døden i jahannam pga. smerten så vil man ikke dø, men lide i al evighed. Her vil smerterne aldrig fortage og man vil ikke vænne sig til dem. De vil kun blive forværret og man vil opleve nye former hele tiden. “Aladi yasla anara alkubra, thuma la yamutu fiha wa la yahya” Hvordan kan man være i en tilstand der er så voldsom at at man hverken vil leve eller dø? Men med de vers som allah swt beskriver om jahanam, så vil man hurtigt nå frem til, at det er mere voldsomt end vi nogensinde vil kunne sanse i det jordiske liv. Han vil ikke leve fordi kroppen vil være i konstant lidelser og pinsler, og han vil ikke dø fordi Allah vil ikke tage hans liv. Mennesket i massevis vil bade i et hav af mørk og sort ild, vil spise torne (zagum), og få betændelse at drikke, der er så varme og afskyvækkende, at man kun vil tørste mere og mere.

Man vil være bundet i lænker, der er sammensat en lænke om halsen. Deres hud vil blive brændt af igen og igen, og de vil få ny hud igen og igen, for hele tiden ar mærke smerte.

“Og for hver gang deres hud er brændt af, vil Vi skifte den med en ny, så de kan smage straffen”

[MOQ al-Nisaa 4:56]


En fortolkning fortæller at profeten siger i en hadith, huden vil blive skiftet 100 gangen i timen. Med disse lidelser vil man ønske døden mere end alt. Til gengæld bliver jannah beskrevet med slotte, og haver. Med strømmende kilder, af vin, mælk og honning. Med mad og drikke som øjnene aldrig har set. Med behagelig temperatur, der hverken opnår høj varme eller isende kulde. Her vil der inge bekymringer være og man vil være i absolut evig nydelse.

“Deres belønning for deres udholdenhed er jannah af glæder og silke, deri vil de læne sig tilbage på ophøjet sæder. De vil hverken mærke stærk varme eller isende kulde. Og dens skygger vil placeres lavt over dem, og dens frugter vil være nær. Drikkekar af sølv vil gå rundt mellem dem, og pokaler skindene som krystal, men de er af sølv, og de vil måle drikkelsen med en præcis måling. De vil få en drik som vil være iblandet ingefær, og de vil have en kilde, som kaldes salsabil. Og de der vil kredse om dem der, når du ser dem vil du mene at de var spredte perler, og når du ser dette vil du se en stor rigdom. De vil være klædte af dragter af grøn silke og brokade. Og de vil få armbånd af sølv. Og deres herre vil give dem at drikke af en ren drik. Og der vil blive sagt til dem dette er sandelig jeres belønning, og jeres lid er blevet modtaget med erkendtlighed.”

[MOQ al-Insan 76:12-22]


Derfor skal en muslim kæmpe i dag og med viden om dommedag forstærkes arbejdet. Vi ved ikke hvornår Allah tager vores liv, men vi ved at hver time nærmer vi os døden. Og allah kan tage vores liv når som helst. Er vi parate?

“Sig (Muhammad): “Døden som I flygter fra, vil sandelig indhente Jer. Derefter vil I blive sendt tilbage til Den der er Vidende om alt; skjult og åbent: Og Han vil derefter informere Jer om de ting I har gjort (i livet)”

[MOQ al-Jumu’ah 62:8]


Se også

Abu Hanifa om vigtigheden af partimæssigt arbejde

Abu Hanifa(rah) havde en stærk holdning om nødvendigheden af det partimæssige arbejde for at påbyde …