Seneste nyt

Terrorismens politik

Terrorisme bliver af ‘Terrorism Research Center’ defineret som, “den systematiske brug af fysisk vold imod ikke-kombatanter, med et større publikum end de umiddelbare ofre, for således at skabe en stemning af frygt i en bestemt befolkningsgruppe, så en politisk eller samfundsmæssig ændring kan finde sted.” FBI (Federal Bureau of Investigation) definerer terrorisme som, “den ulovlige brug af magt eller vold imod personer eller ejendom, for at true eller tvinge en regering, befolkning eller enhver bestanddel deri, i en bestemt politisk eller social retning.” Med andre ord, så er terrorisme at påføre terror over folk, for at opnå personlige eller politiske formål. Amerika, verdens førende supermagt, påstår at være offer for terrorisme, indviklet i en desperat kamp for at beskytte civilbefolkningen.

Madeleine Albright, USA’s forhenværende Statssekretær, sagde at, “terrorister skal forstå, at Amerika vil anvende ethvert diplomatisk, lovmæssig, økonomisk og, om nødvendigt, militært værktøj, for at beskytte vores folk. Vi vil ikke trues af terror, og vi vil ikke afvige det mindste fra vores ansvar.”

Amerika hævder at være interesseret i at etablere fred på verdensarenaen. Hun hævder at hade blodsudgydelser og vold. Hun hævder at beskytte de såkaldte ‘menneskerettigheder’. Disse holdninger tydeliggøres i de følgende citater fra Madeleine Albright:

“Vi amerikanere ønsker stabilitet og fred. Vi ønsker at standse udbredelsen af atomvåben. Vi ønsker en sund, voksende verdensøkonomi med åbne markeder og fornuftige handelsregler. Vi ønsker assistance i behandlingen af globale trusler. Og vi ønsker at forøge respekten for menneskerettighederne og demokrati.”

“…Med mindre end en uge tilbage med denne regering…vi er stadigvæk involveret diplomatisk, for at hjælpe freden i Mellemøsten. Vi konfererer med mange af vores allierede og partnere, som er repræsenteret her, for at konsolidere de umådelige resultater, som vi har opnået i Balkan. Vi arbejder for at forhindre udbredelsen af avancerede våben, så dette århundrede bliver mindre blodigt end det forrige.”

Men, hvis man tog et øjeblik for at studere Amerikas historie, så ville det stå klart, at Amerika er skyldig i at påføre terror over millioner af folk, uden hensyn til deres egen evne til at beskytte sig, og uden hensyn til deres menneskerettigheder og velbefindende. Lad os tage et par eksempler for at afsløre, at Amerikas påstand om, at hun forsvarer menneskerettighederne, i virkeligheden er en påstand som modsiger realiteten.

Amerika iværksatte i 1945 anvendelsen af de første atomvåben, mod Hiroshima og Nagasaki. I Vietnam blev de civile offer for amerikanske luftmissiler, som indeholdte ‘Napalm’ og ‘Agent Orange’. De destruerede landskabet og krævede tusinder af liv, idet Amerika i bogstavelig forstand tæppebombede vietnameserne. Krigen blev retfærdiggjort på det grundlag, at beskytte syd Vietnam fra de radikale kommunister. Præsident Reagan iværksatte bombningen af Libyen i 1986, på trods af det faktum at det var i direkte modstrid til FN’s resolutioner. Det blev retfærdiggjort på et ideologisk grundlag. Reagan påstod, at hans handlinger var, “et bidrag til et internationalt miljø med fred, frihed og fremskridt, hvori vores demokrati og andre frie nationer kan trives.” På samme vis retfærdiggjorde Præsident George Bush anvendelsen af magt, i nedslagtningen af uskyldige i Irak i starten af 1990’erne, da han skamløst hævdede at, “vores arbejde, vores livsstil, vores egen frihed og venligtsindede landes frihed rundt omkring i verdenen ville lide skade, hvis de største oliereserver (dvs. Saudi Arabien), faldt i Saddam’s hænder.”

Den ufortrødne anvendelse af luftvåben, hovedsageligt over irakiske civile mål, begravede enhver myte om, at Amerika kæmper for at forhindre påførelsen af terror over folk. Norman Schwarzkopf er berygtet for sine ord, ”jeg vil have enhver irakisk soldat til at bløde fra alle kropsåbninger.” Hans undersåtter adlød ved at affyre 110.000 luftmissiler og ved at smide 88.000 tons bomber nedover forsvarsløse folk. Dette blev efterfulgt af et årti med fortsat bombning og strenge sanktioner, som har resulteret i, at over en million mennesker er døde. Hele den irakiske befolkning har mærket lidelsen og skrækken.

Realiteten beviser at den største terrorist i hele verdenen, er Amerika. Hun er ikke imod anvendelse af magt, og hun er heller ikke imod påførelse af terror over uskyldige folk. Amerika handler for at beskytte hendes interesser. Så når Amerika stempler handlinger som terror aktioner og dem der udførte disse handlinger som værende terrorister, så er hun i realiteten ikke en modstander af påførelsen af terror. Tværtimod, så er hun imod handlinger, der kan true Amerikas interesser. Adskillige eksempler kan frembringes for at illustrere det.

Muslimerne der anvender magt for at befri Palæstina, bliver stemplet som terrorister. Zionister, såsom Israels forhenværende Premiere Minister Yitzak Shamir og Manachiam Begin, der stod i spidsen for bombningen af Kong David hotellet og henrettelsen af en to britiske soldater, bliver derimod stemplet som frihedskæmpere, der befriede Palæstina til Jøderne og samtidig støttede Amerikas interesser indirekte i regionen. Vedrørende de sidste uroligheder i Palæstina, så har Amerika afstået fra at fordømme israelernes magtanvendelse, men har stemplet Muslimske gruppers handlinger som værende terroristiske aktioner. Da Afghanerne kæmpede mod Russerne, så blev de betragtet som værende frihedskæmpere, men Afghanistan bliver nu betragtet som værende en terrorist stat. Som udgangspunkt beskrev Amerika bombningen af en FBI bygning, som en terroraktion, men da det stod klart, at det var amerikanske militante, så ændrede de deres terminologi fra ’terroraktion’ til ’kriminel handling’. Amerika beskriver enhver bevægelse eller aktion, der går imod hendes interesser, som værende af en terroristisk natur.

I 1997 vedtog det amerikanske senat en lov angående bekæmpelsen af terrorisme. Denne lov gjorde Amerika istand til at arrestere, bortføre og påføre den straf hun så passende, over enhver gruppe eller person der går imod hendes interesser, uanset hvorhenne de måtte være.

Dette gør det muligt for Amerika at forfølge og slå ned på enhver, som hun beskriver som værende terrorister dvs. enhver der går imod hendes interesser. Om end det er et individ, en organisation, et parti eller en stat, så bruger Amerika denne retfærdiggørelse, for at påfælde økonomiske sanktioner eller militære angreb, som hun har gjort i Libyen, Afghanistan og Irak.

Terrorismens politik er tydeligvis en strategi, adopteret af Amerika, for at kunne tage kvælertag på hele verden, og for at bekæmpe den som prøver at gøre oprør imod hendes politik.

Som Muslimer, den eneste magt som potentielt kan gå imod Amerikas interesser, så vil vi konstant være et mål. Amerika vil fortsætte med at stemple Muslimer der kalder til Islam, som terrorister, og hun vil anvende terrorvedtægten til at forøge hendes indflydelse, og holde dem under hendes kontrol. Det er derfor at man sjældent finder en Islamisk bevægelse i dag, der kalder til Islams tilbagevenden, som ikke er beskrevet af Amerika som en terrororganisation. Det er fordi Amerika er velbevidst om, at når Khilafah Staten endelig er genetableret, så vil den forhindre Amerika i at varetage hendes interesser i de Muslimske lande. Staten vil udfordre Amerika politisk, ideologisk og militært. For at beskytte, bevare og forkynde den Islamiske livsmåde, så vil Khilafah vedvarende blive ved med at udfordre Amerika og hendes såkaldte verdensorden.

Denne tilsviningskampagne imod Islam er ikke noget nyt. Vores elskede Profet Muhammad (saw) stod overfor en lignende situation, da Makkahs tyranner ustandseligt førte en smædekampagne imod ham (saw) og Islam. Qur’anen siger:

”Og fra menneskeheden er ham, som opkøber ligegyldig snak, for at vildlede folk fra Allah’s vej”

[MOQ Luqman:6]


Det er af allerstørste vigtighed at vi bliver bevidste om denne realitet. Amerika og vesten fører et bittert angreb mod Islam, for at kunne bibeholde dominansen. De ville under ingen omstændigheder tillade at Islam truer status quo.

Amerika er fordomsfuld i dens beskrivelse af Islam som en terroristisk ideologi, og af Muslimer som værende terrorister. Det modsiger realiteten; ydermere, det modsiger hvad Allah (swt) ønsker af Islam. Qur’anen forklarer:

”Og Vi har udelukkende sendt dig (Muhammad), som en barmhjertighed til hele menneskeheden”

[MOQ Ta-Ha:107]


Den Hellige Qur’an siger endvidere at:

”Vi har nedsendt bogen (Qur’anen) til dig, med en forklaring på alting, en retledning, en barmhjertighed og gode nyheder til dem, der har underkastet sig Allah”

[MOQ an-Nahl:89]


Det er oplagt for Vesten at brændemærke Muslimerne som terrorister, for at fremme deres egen dagsorden. Det er en af de mest simple former for mærkning eller stempling; men gennem de umådelige mængder propaganda, så er konceptet omkring Muslimerne som værende terrorister, begyndt at trænge ind i samfundets bevidsthed. Men man skal bare kaste et blik på historien, for at kunne se hvem de sande terrorister er.

Se også

Abu Hanifa om vigtigheden af partimæssigt arbejde

Abu Hanifa(rah) havde en stærk holdning om nødvendigheden af det partimæssige arbejde for at påbyde …