Seneste nyt

Artikler

Spørgsmål angående Frafald

Spørgsmål: Hvis nogen åbenlyst benægter de shariamæssige Hudood (love), såsom afhugning af tyvens hånd, som bliver nævnt i den noble Qur’an, med klare udtalelser, såsom, ”Jeg mener det er tilbagestående”, eller ”Disse regler er ikke en del af Islam, og jeg mener ikke de skal appliceres i dag”, osv. som …

Læs mere

Tawakkul (Tillid til Allah swt): En uddybning

Hvad angår spørgsmålet om at sætte sin lid til Allah (swt), så forstod de første muslimer det meget godt, så de satte deres fulde lid til Allah (swt). Og de udførte derfor de mægtigste handlinger, og kastede sig ud i de værste besværligheder. Dette er anderledes i forhold til de …

Læs mere

Al-Hakam (Lovgiveren)  

Spørgsmålet om, ”Hvem er al-Hakim (Lovgiveren)?”, er fundamentalt i kundskaben ’Usul ul-Fiqh’ i Islam, idet spørgsmålet understøtter måden, hvorpå vi betragter dette liv, og hele den islamiske Shari’ah. Al-Hakim vil sige ”Lovgiveren”, den som er suveræn, som har retten til at lave regler og love, afgøre Halal (det tilladte) og …

Læs mere

Hvem er fundamentalist/ekstremist?

Fundamentalisterne er et hyppigt brugt begreb i medierne i dag og er tit blevet taget op i en islamisk sammenhæng. Medierne har tit fokuseret på islamisk fundamentalisme som en retning, der er fuldstændig identisk og på linie med fanatisme, ekstremisme og terrorisme. En terror som rammer de vestligsindede intellektuelle, de …

Læs mere

Den vitale sag  

Overlevelsesinstinktet gør det uundgåeligt for ethvert folk, at de har deres egne vitale sager for hvilke folket er parat til at forsvare med den yderste indsats, nogle gange uden tøven eller diskussion. Disse sager er dem der er relateret til enten at miste livet eller overleve, eller relateret til fjernelsen …

Læs mere

Du’as Vigtighed  

Den personlige bøn (Dua) er en af de vigtigste opfattelser i Islam, til den grad, at Profeten(ﷺ) sagde i en Hadith: ”Dua (den personlige bøn) er kernen i tilbedelsen (’Ibaadah).” [Sunan al-Tirmidhi, i kitab al-da’waat…] Ved at lave Dua, udfører vi ikke blot en mægtig tilbedelseshandling (‘Ibaadah), som giver os …

Læs mere

En sand ven støtter dig IKKE i alt

Ved at observere muslimernes status-opdateringer på sociale medier, kan man se at der hos en del har sneget sig en fejlagtig opfattelse af venskab ind. Blandt andet støder vi ofte på følgende påstande om venskab. “En sand ven er en der støtter dig når andre har forladt dig” eller “En sand ven …

Læs mere

Shariahs dom på brugen af Respirator viser, at Islam er tidsløs

Shariahs dom med hensyn til brug af respirator og hvornår respiratoren må slukkes afhænger af Shariahs dom for at søge medicinal behandling. Er det obligatorisk at søge medicinal behandling? Er det opfordret (mandub), tilladt (mubah) eller frarådet (makruh)? Før Shariahs dom til ovennævnte kan findes kræves der et nær studie …

Læs mere

Aqeedah

Den islamiske Aqeedah (overbevisning), former netop grundlaget for den islamiske identitet, både når den er båret af individer eller når den er repræsenteret af en stat. Muslimerne er forpligtet til at have en absolut overbevisning, hvad angår deres trosbekendelse, uden at bære den mindste tvivl omkring denne. Faktisk, er mennesket …

Læs mere

Behovet for sendebud

Den islamiske aqeedah (livsanskuelse) er et veldefineret sæt af ideer om eksistensen af mennesket, livet og universet. Denne aqeedah behandler den første og mest fundamentale ide, som leder mennesket til en specifik vej med hensyn til livets affærer. F.eks. er det essentielt, at denne aqeedah bliver adopteret gennem en oplyst …

Læs mere