Seneste nyt

Arbejde for Islam eller Islamisk Arbejde

Kend forskel! 

Den Muslimske Ummah står overfor mange problemer, og mellem disse problemer er der mange stemmer som kalder Muslimer til at udfører alle former for Islamisk arbejde. En ting som skal stå klart, uanset hvilke beslutninger vi ender med at tage, er forskellen mellem ”Islamisk arbejde” og ”at arbejde for Islam”. Mens de to lyder ens er de faktisk meget forskellige, og at opretholde denne forskel vil eliminere megen forvirring for såvidt angår, hvordan vi går videre i dette liv, og hvorledes vi behandler vores problemer. Islamisk arbejde består af enhver handling, der er opfordret eller obligatorisk i Islam, som for eksempel bygning af Moskéer og Islamiske skoler, rehabiliteringscentre som assisterer Muslimer i nød, etablering af Muslimske foreninger, at give Sadaqah (almisse), og at udføre forskellige gode gerninger, som for eksempel at recitere Qur’aanil-Kareem og udføre ekstra bønner.

At arbejde for Islam er derimod anderledes, fordi formålet med at arbejde for Islam resulterer i ISLAM, og ikke kun tilegnelsen af ekstra belønning, eller opnåelsen af en kortsigtet gavn i dette liv, eller behandling af et akut problem for fællesskabet. At arbejde for Islam indebærer det specifikke arbejde der er nødvendigt for at oprette Islam som formål, og etablering af Islam vil sige hele Islams system. Opsummerende så indebærer denne metode for os, at vi etablerer en gruppe af mennesker, som kultiveres med Islam, og uddannes på en koncentreret måde. Denne gruppe mennesker kaster sig derefter ud i en intellektuel kamp i samfundet hvor de afslører fejlagtigheden af de eksisterende idéer, kulturer, tanker, og systemer i samfundet, og præsenterer de korrekte Islamiske idéer på en relevant måde, med det formål at skabe en offentlig opinion om Islam. Og når denne offentlige opinion har nået et bestemt niveau, vil denne gruppe engagere sig i en politisk kamp for at tilegne sig den nødvendige autoritet og støtte for at implementere Islam i form af en stat, hvorefter den Islamiske Stat vil blive anvendt som køretøj, for at iværksætte Islam i sin helhed, og bære det Islamiske budskab til menneskeheden.

Hvad der er vigtigt for os, er at indse distinktionen mellem Islamisk arbejde og at arbejde for Islam, for dermed at undgå faren ved at forveksle dem. Desværre kalder mange Muslimer og Muslimske organisationer Muslimerne til at arbejde for Islam og ændre Ummahs situation gennem Islamisk arbejde. Denne idé er ukorrekt fordi metoden for etablering af Islam er ikke bygning af skoler og moskéer, forsørgelse af de forældreløse, eller befri et stykke Muslimsk jord, eller udføre ekstra bønner og gode gerninger. Den slags handlinger udgør Islamisk arbejde, og de er nødvendige for at opfylde et umiddelbart behov, eller behandle et akut problem. Men de skal ikke anvendes som metode for etablering af Islam; ellers vil dette aflede den Muslimske Ummahs resurser og tænkning henimod en mangfoldighed af mål, hvilket i sidste ende vil tage livet af energien for at etablere den Islamiske levemåde i sin helhed.

Samtidig bør Muslimerne heller ikke have den holdning, at Islamisk arbejde og arbejdet for Islam er modsætninger (antagonistiske). Der er behov for begge fordi den Muslimske Ummah har et formål, som Allah pålagde hele Ummah, og dette formål er etablering af Islam i sin helhed, og at bære det Islamiske budskab til menneskeheden. På samme tid må vi erkende, at Muslimer på deres respektive beliggenheder, har øjeblikkelige behov, der skal behandles og som ikke kan ignoreres. Faktisk kan Islamisk arbejde bruges til at komplementere formålet med at arbejde for Islam, på mange måder. For eksempel kan Islamiske skoler, moskéer og rehabiliteringscentre anvendes, ikke kun til at opfylde behovene for deres respektive lokalsamfund, men også som platforme, for at lette diskussionen om idéer, og udspredelse af de korrekte Islamiske tanker og opfattelser, hvilket vil assistere i den overordnede proces med hensyn til arbejdet for Islam. Bidragsindsamlende (fundraiser) middage og arrangementer kan bruges til at indsamle penge, for at behandle et seriøst problem, og de kan også anvendes som fora, for at bringe Muslimer sammen, hvor de kan vekselvirke med hinanden og diskutere idéer, hvilket vil tjene som springbræt for opbygning af den korrekte Islamiske tænkning i Ummah. Der behøver ikke eksistere et antagonistisk forhold, hvor Muslimerne har en holdning om, at ”enten arbejder du for det kortsigtede, eller det langtsigtede mål”, eller ”enten handler du, ellers taler du”. Slige idéer bør udslettes fuldstændigt, og Muslimer skal indse at de har umiddelbare behov, som skal opfyldes. Moskéer skal bygges og varetages, Islamiske skoler skal oprettes, Muslimer i nød har brug for vores assistance. Samtidig er Allahs (swt) Deen fraværende; Islam er ikke etableret som livssystem, og vi skal arbejde for at genetablere Islam, ved at anvende den specifikke metode Islam fastlagde, for at opnå dette formål.

Endelig, skønt vi erkender nødvendigheden af arbejdet for Islam og Islamisk arbejde, så er det også nødvendigt at erkende, at Allah (swt) etablerede et prioritetssystem, som vi Muslimer er forpligtet til at følge. Altså selvom Islamisk arbejde er nødvendigt og vigtigt, skal fokus for vores indsats og resurser engageres i arbejdet for Islam, fordi arbejdet for Islam vil medføre etablering af det køretøj, som vil give den Muslimske Ummah mulighed for at behandle alle dens udestående sager, på en koordineret og effektiv måde.

Må Allah (swt) hjælpe os med at forstå Hans Budskab, så vi kan tilbede Ham på korrekt vis, og opfylde vores forpligtelser.

Se også

Abu Hanifa om vigtigheden af partimæssigt arbejde

Abu Hanifa(rah) havde en stærk holdning om nødvendigheden af det partimæssige arbejde for at påbyde …