Seneste nyt

Khalifah Abdul Hameds ultimatum til briterne

Muslimerne har aldrig før stået model til den høje grad af ydmygelser de oplever nu til dags. Drab på vore brødre, voldtægt af vore søstre, massakrer på vore børn og ydmygelser af vore ældre, er dagligdag for os. Den følgende artikel er en manifestation af vor højtærede profets udtalelse (rapporteret af Muslim):

”Imamen (Khalifaen; Den Islamiske stats leder) er et Skjold, fra hvem I kæmper og beskytter Jer bag”

Den følgende begivenhed skete på et tidspunkt hvor den Islamiske stat var på sit svageste niveau nogensinde, da Khilafah staten blev omtalt som ”Europas syge Mand”.

I Paris var man i gang med at opstille et teaterstykke, der baserede sig på Voltaires værker. Stykket fik titlen ”Muhammad eller fanatisme” og gjorde grin med Zayd/Zaynab og spottede Profeten (saw). Så snart dette kom Khalifah Abdul – Hameed for øre, bad han den franske regering (gennem statens ambassadør i Paris) om at stoppe dette elendige teaterstykke og advarede om de politiske efterfølger dette ville have. Frankrig stoppede omgående teateropstillingen.

Teatergruppen rejste derefter til England for at opstille stykket her. Efter at have hørt nyheden om dette, udsted khalifaen den samme advarsel til den britiske regering. Denne afslog at stoppe stykket, på det grundlag at billetterne allerede var solgt og om det faktum, at et forbud mod stykket ville have negativ effekt på befolkningens frihedsværdier.

Svaret fra khalifaens repræsentant i Britannien var at Frankrig også havde selvsamme ”frihedssyn”, men at de dog havde forbudt stykket på Khalifaens anmodning. Til dette sagde Britannien: ”Det var Frankrig. Dette er Britannien. Det viser blot begrænsningen af frihederne i Frankrig”.

Efter at have fået dette svar retur, udstedte khalifaen følgende ultimatum til Britannien:    

“Jeg vil udstede en forordning til den Islamiske Nation (Ummah) om at Britannien angriber og krænker vor Profet! Jeg vil erklære Jihad ul-Akbar.”

Efter at have fået denne besked, blev Britanniens påstande om ytringsfrihed hurtigt glemt og solgte biletter, eller ej; stykket blev straks aflyst..!

Sådan et pragteksempel på Khilafahs virke, får en til at tænke på begivenheder som muslimerne i øjeblikket står for. Tænk bare på Salman Rushdies ”sataniske vers” -affære, da muslimernes ”jihad” var begrænset til at marchere rundt på gaderne og bede amerikanerne og briterne om at stoppe dette angreb på Islam. Denne værdiløse bog, der angreb Profeten (saw) og de ærefulde Sahaba, blev i stedet en bestseller og den elendige og talentløse ”forfatter” blev et berømt ikon for den såkaldte ytringsfrihed.

Mon ikke det er snart på tide at muslimerne realiserer at Khilafah er den eneste løsning og den eneste vej frem?

Se også

Abu Hanifa om vigtigheden af partimæssigt arbejde

Abu Hanifa(rah) havde en stærk holdning om nødvendigheden af det partimæssige arbejde for at påbyde …